Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Buurtbemiddeling moet bereikbaar zijn om lokale problemen aan te pakken
Categories: Zonder rubriek

Buurtbemiddeling moet ook tijdens de vakantieperiode bereikbaar zijn

Ruzie, we maken het helaas allemaal wel eens mee. Ook tussen buren kunnen problemen ontstaan. Verschillende achtergronden, gewoontes en opvattingen, maar soms ook kleine misverstanden kunnen uiteindelijk leiden tot conflicten tussen bewoners. Gevolgen van gebeurtenissen die al eerder hebben plaatsgevonden tussen buren, maar die langzamerhand gaan escaleren.

Meestal wordt de wijkagent er dan bij gehaald.” Die gaat praten met de buren en hoopt dan dat ze weer samen verder kunnen. Maar vaak gaat het conflict veel dieper, en wordt het voor de agent lastig waarna het uiteindelijk op niets uitloopt. De belangrijkste taak van de politie is handhaving. Daar gaat veel tijd inzitten. De APV gaf immers aan dat de burger het zelf maar moet oplossen met alle gevolgen van dien. (de terugtredende overheid).

Al in september 2011 heeft de Partij Vrij Almelo hier schriftelijke vragen over gesteld die door het college op 21 oktober 2011 zijn beantwoord. Daarna is er een tijd lang weinig tot niets meer van vernomen. Een jaar later vroegen wij aan het college wat nu de stand van zaken is en of er wel echt een begin gemaakt is met buurtbemiddeling. Pas in 2014 kwam buurtbemiddeling via een door de Partij Vrij Almelo ingediende motie echt van de grond.

Bemiddeling tussen buren vraagt ook veel zorgvuldigheid en tijd. Daarom is het goed dat we in zulke gevallen bewoners kunnen verwijzen naar Buurtbemiddeling. Buurtbemiddelaars kunnen vaak wat dieper graven in het ontstaan van een conflict. Als dit niet gebeurt, merken we in de praktijk dat problemen toch steeds weer terug komen.”

Buurtbemiddeling werkt met vrijwilligers die een training tot buurtbemiddelaar hebben gevolgd en jaarlijks aanvullende trainingen doen. Dit doen zij, omdat zij graag een bijdrage willen leveren voor een betere leefbaarheid in de samenleving.

Een stad met meer dan 50.000 inwoners (zoals Almelo) heeft maximale ondersteuning nodig want er komen meer aanmeldingen binnen. Dat betekent dat er meer mensen nodig zijn die elkaar kunnen ondersteunen en de bereikbaarheid kunnen garanderen tijdens perioden van ziekte en vakantie.

Als buurtbemiddeling niet werkt, kan de burgemeester gedragsaanwijzingen geven aan buren die ernstige overlast veroorzaken. Dat staat in de Wet aanpak woonoverlast. De burgemeester kan bijvoorbeeld verbieden dat iemand teveel huisdieren heeft of ’s nachts bezoek ontvangt.

In Frankrijk en Engeland gaan ze nog een stapje verder want daar kennen ze het systeem van buurtrechters. Zij vinden dat asociaal gedrag in wijken, burenruzies en kleine criminaliteit veel sneller aan te pakken is met buurtrechters. Deze rechters hebben ruime bevoegdheden en kunnen overlastgevers gelasten zich voortaan te gedragen. In dat laatste land kan de buurtrechter asociale jongeren opleggen zich te gedragen op straffe van een boete of celstraf. Een buurtrechter kan dan ook helpen bij burenruzies. Je geeft dan als overheid een signaal af: burger wij nemen uw problemen serieus.” Een professionele bemiddelaar kan burenruzies dan behandelen.

Wij willen deze softe methodiek combineren met een harde aanpak: soft als het kan, hard als het moet. Elk instrument moet worden ingezet om het gedrag van de overlastgever(s) te veranderen. Niet langer langs elkaar, maar met elkaar!

https://www.tubantia.nl/almelo/burenruzie-in-almelo-buurtbemiddeling-lost-het-binnen-3-uur-op~a3ad60b6/

https://www.buurtbemiddelingalmelo.nl/embed/#?secret=mnh23ovKFs

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.