Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Slooppremie voor oude kachels en een subsidie op een katalysator
Categories: Zonder rubriek

Wat doet de overheid tegen (rook)overlast?

Zowel bij de Nederlandse Haarden en Kachelbranche als bij de tegenstanders van houtstook luidt de oproep aan de overheid om met duidelijke regelgeving te komen. Minister Stientje van Veldhoven van Wonen en Milieu laat weten dat ze bezig is met maatregelen en dat de emissie-eisen voor nieuwe houtkachels in 2022 door Europese wetgeving worden aangescherpt. Maar ze zegt ook: “In Nederland bepaal je zelf of je de kachel of open haard wilt branden”.

De overlast door stokende buren staat steeds meer ter discussie. Nu veel meer mensen thuis werken en ventileren van de woning belangrijk is. Met name mensen met ademhalingsproblemen komen daardoor in de knel. Mondjesmaat komen gemeenten en lokale politici nu met maatregelen en voorstellen om de overlast aan te pakken.

Diverse gemeenten kennen al een slooppremie voor oude kachels en een subsidie op een katalysator, gekoppeld aan een stookcursus om de overlast en de schadelijke stoffen van houtstook verminderen.

We kunnen nu twee dingen doen. Of de situatie zoveel mogelijk verbeteren. Of de hakken in het zand zetten en alleen genoegen nemen met een stookver­bod. In het laatste geval houden we nog heel lang deze situatie met overlast, want zo’n verbod komt er de komende jaren niet.”

Motie Partij Vrij Almelo houtstook

De gemeenteraad van Almelo, in vergadering bijeen op 29 juni en 1 juli 2021

Constaterende dat:

Er in het Schone Lucht Akkoord (januari 2020), door Rijk, provincies en gemeenten afspraken zijn gemaakt om de kwaliteit van de lucht te verbeteren, waarbij onder meer tot doel is gesteld emissies ten gevolge van houtstook te laten afnemen.

  • Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) fijnstof afkomstig van houtstook net zo schadelijk is als fijnstof van andere bronnen en het daarom raadzaam is om ook de emissies van houtstook te beperken. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat houtstook in woningen in 2030 voor 17 procent bijdraagt aan de fijnstof blootstelling in Nederland en voor 40 procent aan de roet blootstelling.
  • De helft van de Nederlanders wel eens overlast ervaart door houtrook (brief Staatssecretaris van Infrastructuur en waterstaat, IENW/BSK-2019/6882, 2019).
  • Er voor nieuwere kachels strengere richtlijnen komen, maar voor bestaande kachels geen nieuwe afspraken gemaakt worden (schone lucht akkoord, Rijksoverheid, januari 2020).

Overwegende dat:

Hoewel de meerderheid van de Nederlanders houtstook gezellig vindt, lekker warm en leuk om te doen, houtstook ook zorgt voor geuroverlast, het een belangrijke bron is van luchtverontreiniging en het slecht is voor de gezondheid, vanwege de uitstoot van fijnstof en roet.

  • Overlast beperkt wordt door reductie van uitstoot van rook.
  • Er op landelijk niveau geen middelen beschikbaar gesteld worden voor het verlagen van uitstoot.
  • Er tegenwoordig betaalbare katalysatoren en filters zijn die uitstoot en geuroverlast aanzienlijk verminderen (er wordt melding gemaakt van tot 96 procent reductie van uitstoot van schadelijke stoffen).

Verzoekt het college:

Te zorgen voor reductie van uitstoot door het verstrekken van een slooppremie voor oude houtkachels op het moment dat deze worden vervangen door een nieuwe, schoner stokende kachel en een subsidie voor katalysatoren en/of filters, waarvan de werking bewezen is.

Deze laatste subsidie wordt alleen verstrekt bij bestaande kachels. Hiervoor in eerste instantie een pilot te starten, voor de duur van twee jaar en deze te financieren uit de algemene reserve;

En gaat over tot de orde van de dag.

Resultaat stemming:

Voor:

Partij Vrij Almelo, D66, GroenLinks.

Tegen:

CDA, Christenunie, Democraten.nu, Forum voor Rechts, LAS, LeefbaarAlmelo, Lijst Cete, PvdA, PVV, SP, VVD.

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.