Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Almeloër moet zelf handen uit de mouwen steken
Categories: Zonder rubriek

Burgers onkruid laten wieden

Tenminste, dat vragen twee van de vier coalitiepartijen die in het Almelose college zitten. Dus mensen haal ze maar uit de schuur, de schoffel en de brander en doe er wat aan.

Het onkruid staat op sommige plaatsen inmiddels meters hoog en het lukt de gemeente maar niet om alle straten en plantsoenen netjes te houden. Dus doen ze een beroep op …….. jou.

Inderdaad, Almelo is een mooie groene stad. Ja, maar niet zoals menig Almeloër zou willen. De eerste jaren is onkruid niet zo’n probleem. Maar als je er weinig aan doet, wordt het steeds hoger. Funest voor het onderhoud. Stoep en straten gaan er aan, de waterafvoer langs stoepranden en in trottoirkolken wordt een probleem.

Tsja, als de gemiddelde Nederlander al geen zin meer heeft om te schoffelen, worden er elk jaar weer meer tuinen volgegooid met allerlei tegels. Een tsunami van betegelde tuinen en dan vraagt de VVD en het CDA om eventjes de handen uit de mouwen te steken?

De beide partijen hebben het gehad met het onkruid dat welig tiert op de voetpaden en in de plansoenen van de gemeente. Ze binden de strijd aan en vragen aan de inwoners dat iedereen de onkruid voor zijn eigen deur wiedt.

Het is de enige manier om van Almelo de mooiste stad van het land te maken.

Beleidsplan openbare ruimte Almelo

Hóe de openbare ruimte in Almelo wordt beheert, staat omschreven in het beleid. Daarin staat normaal gesproken een uitleg van de keuze voor kwaliteitsniveau, voor zaken die niet meer of anders worden beheerd en over de rol van de burger en bedrijven bij het beheer. Enkele voorbeelden van dit beleidsplan staan hieronder: 

https://omgevingsvisie.almelo.nl/assets/img/hero/Beleidsnota-Integraal-Beheer-Openbare-Ruimte.pdf

Naschrift Partij Vrij Almelo:

Als je als gemeente denkt te kunnen bezuinigen op groenvoorziening door je burgers onkruid te laten wieden of het groen te laten onderhouden en te snoeien, is dat niet echt burgerparticipatie waar iedereen blij van wordt. Alleen de gemeentekas wordt blij van deze vorm.

De meest ideale vormen van burgerparticipatie zijn in onze ogen projecten die bottom-up, vanuit de bevolking zelf, ontstaan.

Voor het beheer hebben we een beheerorganisatie nodig die het werk op de juiste wijze weet te organiseren.

Tactisch en operationeel de juiste keuzes kan maken en beschikt over een up to date beheersysteem met recente inspectiegegevens over de kwaliteit van de openbare ruimte. Die het uit te voeren werk op een goede en efficiënte manier kan omzetten in bestekken en opdrachten.

In de uitvoering moeten goed opgeleide medewerkers in staat zijn om het dagelijks beheer zelfstandig uit te voeren waarbij de service aan de burger voorop staat.

Last but not least: de financiële middelen moeten toereikend zijn om pieken, in te verwachten onderhoud, op te kunnen opvangen.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.