Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De moeizame hulp aan mensen met ernstig verward gedrag
Categories: Zonder rubriek

Verdubbeling mensen met ernstg verward gedrag

Het aantal incidenten met psychotische of verslaafde mensen waarbij de politie moet ingrijpen, verdubbelde de afgelopen 5 jaar. Dat aantal stijgt nog steeds. Het blijkt in de praktijk lastig om verward gedrag goed te duiden en op tijd in te grijpen. Keer op keer moeten familie en buurtbewoners smeken om hulp. Die vervolgens uitblijft. Als het dan misgaat, gaat het gruwelijk mis.

Er komen vaak aanbevelingen om de hulp aan verwarde mensen te verbeteren. Daar komt in de praktijk nog niet veel van terecht. Waarom gaat het zo vaak mis? Waarom wordt er zo slecht geluisterd naar de noodkreten van familie, buren en omwonenden? Wat is er nodig om mensen met verward gedrag eerder te helpen?

Is het gebrek aan beschermde woonplekken voor deze mensen een van de belangrijkste oorzaken van die toename ? Moeten we mensen met langdurige psychosociale problemen in wijken laten wonen?

De beantwoording van onderstaande vragen was naar aanleiding van een dame die verward rond liep te dwalen in de binnenstad van Almelo en om hulp vroeg. Een zeer schrijnend geval omdat ze geen enkel idee had bij wie ze kon aankloppen.

Sommige mensen bellen niet meer en laten een situatie met een verward persoon bewust escaleren omdat hun meldingen niet zijn opgepakt. Dat is toch te afschuwelijk voor woorden, dat je dat moment moet afwachten dat je er bijna belang bij hebt dat het escaleert, terwijl je het hebt zien aankomen? Voor deze mensen is een meldnummer fijn. Dat je op tijd kan bellen en dat daar ook iemand samen met jou kijkt hoe het kan dat signalen niet doorkomen.

Partij Vrij Almelo

https://www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl/?utm_campaign=vws-meldpunt-10-2020&utm_medium=search&utm_source=google.nl&utm_content=ron-search-alg&utm_term=searchad-multi-device-cpc-performance

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/06/50-miljoen-voor-betere-ondersteuning-voor-mensen-met-verward-gedrag

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.