Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Het kanaal Almelo-Nordhorn is een belangrijk natuurmonument
Categories: Zonder rubriek

De plannen om het kanaal Almelo-Nordhorn weer bevaarbaar te maken, valt bij lang niet iedereen in goede aarde. Aanwonenden omwonenden en natuurliefhebbers zien de plannen met gemengde gevoelens tegemoet.

Een investering van maar liefst 12 miljoen voor Kanaal Almelo-Nordhorn, zodat er straks sloepen en andere kleine bootjes op kunnen varen. De gemeenteraad van Almelo is tot op het bot verdeeld over dit ambitieuze miljoenen kostende megaplan.

Het Almelo Nordhornkanaal is een ruim 37 km lang kanaal dat aan het einde van de vorige eeuw over een periode van ruim 20 jaar met de schop is gegraven. Voor het uitgraven werden ruim tweehonderd arbeiders ingezet die betaald werden per kubieke meter zand dat ze hadden weggegraven.

Het kanaal was oorspronkelijk bedoeld voor de scheepvaart, met name om vrachten met kolen en turf te vervoeren. Veel gebruik is er echter nooit van gemaakt omdat in de periode dat het de verbinding met Duitsland gereed was, de schepen eigenlijk al te groot waren en het kanaal niet diep genoeg was voor deze vrachtschepen.

Sinds de sluiting heeft het kanaal zich tot natuurgebied ontwikkeld, waar je vele soorten bloemen, vissen en vogels vindt. Doordat het kanaal bijna over het gehele traject omzoomd wordt door houtwallen, zijn de daarvoor karakteristieke vogels ook aanwezig zoals Nachtegaal, Grasmus, Geelgors en Appelvink.

De waterbalans zal ernstig verstoord worden als er door het bevaarbaar maken flink ingegrepen moet worden. Dit maakt dat de natuurbescherming tegen dergelijke kanaalplannen zijn. Ook andere instanties als het Waterschap Regge en Dinkel  zetten grote vraagtekens bij ontwikkelingen waarbij het natuurlijke waterbeheer geweld wordt aangedaan.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Almelo-Nordhorn

Foto’s Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.