Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Kwaliteit openbare ruimte
Categories: Zonder rubriek

Het beheer van de openbare ruimte en het onderhoud van wegen 

Voor de Partij Vrij Almelo is een extra investering in het beheer van de openbare ruimte noodzakelijk. We zien sporadisch dat de gemeente haar best wil doen om de achterstanden in het beheer van de wegen, fiets- en wandelpaden en het groenbeheer en onkruidbestrijding in te lopen, maar we zien een te beperkt budget om dit te realiseren. Dit moet sneller en beter om het kwalitatieve beeld van Almelo te versterken. Een gemeente moet allereerst haar basistaken op orde hebben en dat is het beheer van de openbare ruimte.

Het onderhoud van het vele groen, de straten, paden en het straatmeubilair is voor onze gemeente een niet geringe taak. Onkruid wint het van de straat- en stoeptegels, overhangende struiken en boomtakken, slecht onderhouden wegen en fietspaden, zwerfvuil, het komt nog veel te veel voor. De Partij Vrij Almelo staat voor schoon, veilig en prettig wonen en we willen dat bewoners zich meer betrokken gaan voelen bij en actief worden bij het beheren van hun directe woonomgeving.

Het beheer van de openbare ruimte en het onderhoud van wegen is een basistaak van onze gemeente. Maar op veel meer plekken en met name in de wijkstraten en de fietspaden zien we verzakkingen in straat en stoep, gaten in de wegen en afbrokkelend asfalt. De afgelopen jaren zijn steeds kleine stukjes aangepakt die ook weer deels kapot gereden zijn, wat de beeldkwaliteit van een straat niet bevorderd. En de beeldkwaliteit van onze mooie wijken, daar moeten we in Almelo altijd trots op zijn.

De Partij Vrij Almelo heeft hier in de afgelopen periode meermaals aandacht voor gevraagd. Nu de verkiezingen weer in aantocht zijn zien we dat het college opeens van alles aanpakt. Veel te laat vindt de Partij Vrij Almelo. De Partij Vrij Almelo wil een structurele aanpak van de wegen en het groen om de openbare ruimte en de verkeersveiligheid op peil te houden.

We willen dat het beheer van de openbare ruimte veel beter moet.

Daarom staat de Partij Vrij Almelo voor:

  • Een planmatige aanpak van het onderhoud van de openbare ruimte wat betreft de wegen en (fiet)spaden, het groen en onkruid en verwijderen van zwerfafval.
  • Investeren in een hoger niveau van onderhoud van de openbare ruimte.

In Nederland, zie Almelo moet het goed verzorgen van de openbare ruimte gezien worden als basisdienst. Door het aantrekken van bezoekers, bewoners en bedrijven wordt de economie gestimuleerd wat resulteert in hogere inkomsten via belastingen. Tevens zien we dat een goed onderhouden openbare ruimte als een zichtbaar relatief goedkoop symbool is voor het welzijn van de mens. Ook kan herontwikkeling van de openbare ruimte leiden tot hogere belastinginkomsten zoals onroerend goed belasting, omdat onroerend goed waarden kunnen toenemen als gevolg van verbeterde openbare ruimte.

Ook onze gemeente heeft dus per definitie langetermijn belangen bij de ontwikkeling van een goed en werkbaar beheer van openbare ruimte.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.