Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Rondkomen van weinig geld
Categories: Zonder rubriek

Al acht jaar staat bij gepensioneerden de koopkracht onder druk omdat de pensioenen niet werden geïndexeerd.

Bijna veertig procent van de gepensioneerden in Nederland heeft moeite om rond te komen. De verwachting is dat hun situatie er de komende jaren niet op vooruit zal gaan, eerder achteruit. 

Het gaat Nederland momenteel economisch voor de wind, maar gepensioneerden zitten echter al jaren op de nullijn. Kosten voor wonen, welzijn en zorg stijgen en pensioenen worden niet geïndexeerd. Veel senioren zijn helemaal niet vermogend. Wie pech heeft gehad in het leven in werk of gezondheid, hangt zelfs tegen de armoede aan. Ook de middeninkomens komen steeds meer onder druk te staan. 


Bij het armoedebeleid is er vaak geen aandacht voor de ouderen met alleen AOW of een klein pensioen. Velen kunnen zich geen extra uitgaven veroorloven zoals cadeautjes of uiteten gaan. Denk aan een experiment met een ouderenpakket dat aansluiten bij behoeftes van ouderen. Vaak is een eenmalige bijdrage voor een hobby al genoeg om ouderen uit hun
isolement te halen.

Steeds meer ouderen vallen tussen wal en schip. Ze zijn te goed voor het verpleeghuis, maar kunnen niet meer zelfstandig wonen. Ze worden gedwongen om te verhuizen naar relatief dure aangepaste woningen of naar woonzorg-centra. Feitelijk leven deze mensen door hun relatief hoge uitgaven voor wonen en zorg tot hun dood onder de bijstandsgrens. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar.”

De enige uitweg voor deze ouderen is opname in een verpleeghuis. Wie alleen AOW als inkomen heeft, betaalt een lage eigen bijdrage en houdt dan maandelijks ruim vierhonderd euro over aan zak- en kleedgeld.

Niet duidelijk is hoeveel procent van de ouderen in de gemeente Almelo alleen van de AOW leeft, de omvang van het probleem en de doelgroep is niet in beeld. Wat kan de gemeente doen? Niet veel, want zij kunnen niet elk gat dichten die ontstaat door rijksbeleid.

Veel van deze (alleenstaande) ouderen en andere kwatsbare mensen leven in isolement en kunnen dit moeilijk doorbreken. Daar moeten wij meer aandacht voor hebben. Meer samenwerking tussen ouderen, gemeente, welzijnsorganisaties en professionals vanuit hun vroegsignalerende rol.

https://www.seniorenadministratie.nl/armoede-onder-ouderen/
Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.