Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Starters en middeninkomens de dupe van falend woonbeleid
Categories: Zonder rubriek

Mensen die net iets meer verdienen dan de grens, kunnen de hogere huren in de vrije sector niet opbrengen. Ook hebben zij niet voldoende inkomen om een huis te kopen

Ooit zijn de woningcorporaties opgericht om mensen met een laag inkomen te beschermen tegen hoge huren en hen de zekerheid van vaste huurcontracten te bieden. Wie eenmaal in een sociale huurwoning woonde, kon zijn leven lang ontspannen wonen. De huren stegen geïndexeerd en volgden zo de inflatie. Het puntenstelsel bepaalde wat een redelijke huur was. Een woning kreeg punten voor kwaliteit, grootte, en staat van onderhoud. De verkoopwaarde van de woning telde niet mee.

Helaas staat het sociale huren al jaren op de helling. Velen vonden dat meer marktwerking alles beter zou maken. De corporaties werden een soort bedrijven. Marktwerking betekende ook dat wanneer een woning leeg kwam of gerenoveerd werd, de huren verhoogd konden worden. De nieuwe huurder ging dan meteen fors meer betalen. Daarbij kregen huurwoningen voor het eerst ook punten voor de (fictieve) verkoopwaarde van die woning. Zo zijn Nederlandse huurders een steeds groter deel van hun inkomen aan huur gaan betalen: in de jaren zeventig was dat een procent of vijftien, inmiddels betalen veel mensen bijna een derde van hun inkomen aan huur.

Mensen met een middeninkomen dreigen door alle regels tussen wal en schip te belanden. In de sociale woningbouw mogen ze niet meer huren, maar een koopwoning is niet haalbaar en de huren in de particuliere sector zijn te hoog. Deze groep wordt dus aan zijn lot overgelaten. Een bijkomend nadeel is dat wijken met veel sociale huurwoningen hun differentiatie aan huurders verliezen, iets wat de overheid juist zo toejuicht.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.