Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Steeds meer gesloten azc’s gaan weer open
Categories: Zonder rubriek

Het voormalig opvangcentrum Huize Alexandra

Het kabinet roept provincies en gemeenten op om meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Ook zouden er meer woningen voor statushouders moeten komen, zodat die eerder weg kunnen uit asielzoekerscentra.

Onder meer door de evacués uit Afghanistan dreigen de locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) binnen een paar weken tijd vol te raken, schrijven demissionair staatssecretaris Broekers-Knol en minister Ollongren in een brief aan gemeenten en provincies.

Vanwege deze (nood)oproep riep burgemeester Arjen Gerritsen op donderdagmiddag 9 september met spoed alle fractievoorzitters in de gemeenteraad bij elkaar om dit te bespreken.

Het was al eerder bekend dat het gesloten opvangcentrum Huize Alexandra in Almelo weer open zou gaan nadat er al plannen klaarlagen dat dit centrum in juli 2022 zou worden afgebroken.

Begrijpelijk dat burgers steeds meer het gevoel krijgen dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen (over bijvoorbeeld duur, aantal, samenstelling). Ze komen dus weer voor verrassingen te staan zonder daar op een eerder tijdstip bij betrokken te zijn geweest.

Die extra plekken moeten er volgens het college komen, omdat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt de afgelopen maanden dramatisch is gestegen. Daarnaast  zitten mensen langer in een azc omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) er langer over doet de aanvragen te behandelen.

De dienst kromp vorig jaar in, maar daarna liepen de wachttijden weer op. Asielzoekers die al wel een verblijfsvergunning hebben, zitten ook langer in een azc, omdat de wachttijd voor een woonplek oploopt door de algehele schaarste op de woningmarkt.

Huize Alexandra….uitbreiding aantal asielzoekers in Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.