Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Stijgend aantal inwoners zorgt voor grotere woningnood
Categories: Zonder rubriek

Tot ver in de jaren ’60 is het Volksvijand nummer 1: de woningnood. Hele gezinnen wonen bij familie, in krotten of in woonwagens. En de overheid weet het probleem maar niet op te lossen. 

In die roerige jaren jaren raakte Nederland overvol met zijn 10 miloen inwoners. Een groot probleem is de alsmaar stijgende woningnood, het land raakt overvol –  althans, de bevolking groeit harder dan in andere West-Europese landen.

De toekomst zag men heel somber in want in 1970 telde Nederland al 13 miljoen inwoners. En die stijgende lijn zet zich door toen we in 2017 al 17 miljoen mensen konden tellen.

Op dit moment leven er al een half miljoen mensen meer in Nederland. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingsteller

Volgens het CBS zijn er over zes jaar zo’n 18 miljoen mensen die hun toekomst moeten zien te vinden in Nederland. Het migratiesaldo is sinds 2015 op recordhoogte en er komen elk jaar meer mensen bij. In 2019 vestigden bijvoorbeeld 267.000 mensen zich in Nederland.

Het zijn voor een deel expats, die geld hebben om een dure woning te kopen en zo anderen verdringen. Een ander deel zijn laagopgeleiden die de wachtlijsten in de sociale huur laten groeien.

In 2063 telt Nederland waarschijnlijk dan al 20 miljoen inwoners. Nederland is er dan nog lang niet klaar voor om de vele extra miljoenen inwoners, die hier de komende jaren verwacht worden, fatsoenlijk op te vangen.

https://longreads.cbs.nl/nederland-in-cijfers-2020/hoeveel-woningen-telt-nederland/

Naar schatting is er ook een tekort van 80.000 woningen voor ouderen, zo blijkt uit een recente studie van het Sociaal Planbureau. Het beleid van de overheid is erop gericht de burgers zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Waar vroeger het bejaardenhuis in de herfst van iemands leven opdook, ligt nu de nadruk op zelfstandig wonen.

De manier waarop overheid en gemeenten omgaan met ouderenhuisvesting laks en onvoorstelbaar. In het hele land is een groot tekort aan geschikte huizen voor ouderen, dat is als sinds 2005 bekend, toch wordt hier te weinig aan gedaan.

https://www.rd.nl/artikel/938797-ook-voor-ouderen-zijn-er-te-weinig-woningen

Er ontbreekt dus over de hele linie een duidelijke visie en een helder plan om de woningcrisis en het integratieprobleem op te lossen, zeggen hoogleraren Peter Boelhouwer (housing systems) en Jan Latten (sociale demografie).

Het is te gek voor woorden dat er nog steeds geen fatsoenlijke overheidsplannen op tafel liggen.”

https://www.rabobank.nl/kennis/s011186360-koopwoningen-in-twee-jaar-tijd-naar-verwachting-ruim-90-000-euro-duurder

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.