Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Armoedepact Almelo
Categories: Zonder rubriek

Bijeenkomst Armoedepact Almelo

Op woensdag 29 september was er een bijeenkomst van het Armoedepact Almelo in het LifeCenter, Hofkampstraat 169-173, 7607 NG Almelo. De hoge opkomst verraadt groot belang voor deze organisatie.

Het Armoedepact verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in Almelo. Het Armoedepact stimuleert informatie-uitwisseling en persoonlijke kennismaking tussen organisaties, vrijwilligers en belangstellenden die zich inzetten voor armoedebestrijding in de gemeente Almelo.

Ook de Partij Vrij Almelo was aanwezig op deze bijeenkomst.

Het programma was als volgt: 

15.30 uur Inloop 
16.00 uur Opening, welkomstwoord Opening door Jochem Essink 
16.05 uur Introductie LifeCenter Michèl van Zuthem 
16.10 uur Pitches Schuldenlab Kom Erbij Taalpunt Dementie Twente Sociale basis op orde Leefstijl Wijkteam Binnenstad, Noorderkwartier & Aadorp 
16.40 uur Hernieuwde kennismaking 
17.10 uur Netwerken 
18.00 uur Einde bijeenkomst  

In Almelo hebben ongeveer 5.600 huishoudens een inkomen beneden 115% van het wettelijk sociaal minimum. In een kwart van die huishoudens is sprake van kinderen. En in meer dan een derde van deze huishoudens gaat het om ouderen boven de 65 jaar. Armoede komt het meest voor onder kinderen, 90-plussers, eenoudergezinnen, werkende armen en mensen met een migratie-achtergrond.  Maar minder zichtbaar is de stille armoede, die zich afspeelt achter de voordeuren van mensen die er op het eerste gezicht vaak niet arm uitzien. Het zijn de gezichten van ouderen, vaak vrouwen met een AOW.

Het zijn ook de gezichten van betaald werkende mensen, die ondanks hun ploeteren in verschillende baantjes, op of onder de armoedegrens leven. Heel vaak zijn dit ook zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) of familiebedrijven.

Eén ingrijpende gebeurtenis kan mensen naar het bestaansminimum duwen. Denk ook aan echtscheiding, overlijden en te hoge woonlasten. De gezichten van mensen met schulden. In al die huishoudens die worstelen met armoede groeien kinderen op. Hun gezichten laten meestal de zorgen van armoede niet zien, maar ze maken wel die levenservaring mee.

De kloof tussen rijk en arm wordt ook in Nederland steeds groter. Wanneer we bedenken dat 10% van de bevolking méér dan 61% van alle vermogen in handen heeft dan spreken we over een elite groep die geen financiële problemen kent. De onderste 60% van de bevolking bezit echter maar 1% van het totale vermogen.

Het aantal miljonairs neemt toe, maar het aantal voedselbanken ook. De groeiende kloof tussen arm en rijk is iets om serieus over na te denken.

We mogen blij zijn met organisaties die de armoede bestrijden.

https://armoedepact.nl

https://www.armoedefonds.nl/armoede-in-nederland

https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/waar-wonen-de-armen-in-nederland/

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.