Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Energiearmoede cq graaicultuur
Categories: Zonder rubriek

Terwijl we in Nederland inwoners de energie-armoede injagen door extreem dure klimaatplannen uit te voeren – waar de Nederlandse burger de rekening voor betaald – besluit men in China dat het klimaat op dit moment wat minder prioriteit geniet.

En zo zien we maar weer dat we onbezonnen bezig zijn in het Westen. Terwijl onze politieke leiders het ene na het andere klimaatverdrag sluiten en klimaatdoelstellingen invoeren die flink wat druk uitoefenen op de economische groei en ontwikkeling, gaat China juist een heel andere koers varen.

Zoals de New York Times schrijft, bouwde China in 2020 meer dan drie keer meer nieuwe kolencapaciteit dan alle andere landen in de wereld samen, gelijk aan ‘meer dan één grote kolencentrale per week’.

Dan heeft het uiteraard heel veel zin om in Nederland de belastinginkomsten in de energietransitie te pompen, om de uitstoot van CO2 in China te compenseren. Door de toenemende vraag naar aardgas kost het in ons land zo dadelijk 1 euro per m3.

Is in het verleden ons aardgas niet voor een paar cent verkocht naar de “buurlanden” (en bv Italie) ? Met dank aan de Haagse bestuurders met ontbrekende toekomstvisie !

Denk ook eens aan de zorgverzekering die in België 25 euro per maand kost. In Nederland zitten we op een dergelijk bedrag van ruim keer vier! Hoe kan dat ?

De service en bereikbaarheid voor de mensen is in Belgie veel beter is dan in Nederland …. Merkwaardig !

Of heeft het te maken met enige vorm van een mogelijke graaicultuur?

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply