Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college B&W Almelo over raadsleden en veiligheid
Categories: Zonder rubriek

Raadsleden en veiligheid

Geacht college,

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is veiligheid niet alleen een zaak van de burgemeester zoals veel raadsleden denken. Raadsleden stellen de kaders vast van het integraal veiligheidsplan. De regierol voor het lokale veiligheidsbeleid ligt bij de gemeenteraad. Zelf kan een raadslid de lokale prioriteiten op het gebied van veiligheid
bepalen. Verder ziet de raad toe op de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Daarom zijn raadsleden verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid in hun gemeente. Echter heeft een raadslid geen uitvoeringstaken van het beleid.

Een simpel instrument voor een raadslid is daarom het stellen van vragen aan het college. Dit kan zowel bij officiële gelegenheden of raadsvergaderingen. De burgemeester informeert de raad, maar kan ook gedwongen worden om te komen met informatie. Waarom raadsleden denken dat de Veiligheidsregio de regisseur is voor lokale veiligheid is niet bekend. Dit heeft wellicht te maken met de ‘misleidende’ naam van de Veiligheidsregio of met de vele stukken die vanuit de Veiligheidsregio bij de raadsleden in de gemeenteraad worden besproken aldus de Nederlandse Vereniging van Raadsleden (NVR).

Hierover hebben wij enkele vragen:

1, Bij lokale maatregelen binnen de veiligheidsregio heeft de raad het recht om invloed uit te oefenen op een te nemen besluit. Waarom wordt hier niet altijd aan voldaan?

2, Welke rollen heeft de gemeenteraad van Almelo bij het bestuur van de Veiligheidsregio Twente en hoe kan de raad deze rollen adequaat vervullen?

3, Welke rollen hebben raadsleden bij het bestuur van de Veiligheidsregio Twente en hoe worden die rollen ingevuld? Is de gemeenteraad in staat om sturing te geven aan het beleid van de VRT?

4, Hoe kunnen raadsleden van Almelo (individueel en/of collectief) effectiever sturing te geven aan de Veiligheidsregio (en andere Gemeenschappelijke Regelingen)?

5, Hoe kunnen raadsleden invloed uitoefenen op de besluitvorming over dit onderwerp? Hoe kan dat effectief, ook in regionaal verband?

6, De combinatie raadsleden en veiligheid kan men als een vastgelopen huwelijk zien. Bent u het daar mee eens?

Graag willen we bovengenoemde vragen beantwoord zien,

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde

https://www.raadsledenenveiligheid.nl/raadsleden-en-veiligheid/politieke-controle

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20191206-IFV-NGB-NVR-KP-De-veiligheidsregio-en-de-gemeenteraad.pdf

Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “Schriftelijke vragen aan college B&W Almelo over raadsleden en veiligheid”

  1. Wim Vreeswijk schreef:

    Prima vragen. Daar zijn ze wel weer even mee bezig !

  2. Harry schreef:

    Uit onderzoek blijkt dat 30 tot 40% van de raadsleden ontevreden is over de mate van invloed en sturing op het beleid van de veiligheidsregio

Leave a Reply