Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college B&W over kind uithuisplaatsingen
Categories: Zonder rubriek

Schriftelijke vragen aan college B&W Almelo

Almelo, 22 oktober 2021

Geacht college,

In het dit jaar gehouden debat over de kindertoeslagenaffaire werd aangegeven dat in Almelo geen kinderen de dupe moeten worden van de onterecht gebleken invorderingsdrift van de Belastingdienst. Toch hoort de Partij Vrij Almelo dat volgens het CBS dat in Nederland 1115 kinderen uit huis zijn geplaatst van 2015 tot heden. Het aantal van 2005 tot 2015 is niet bekend. Getroffen ouders geven aan dat er in Nederland meer dan 6000 kinderen uit huis zouden zijn geplaatst vanwege voornoemde invorderingsdrift door de Belastingdienst. De Partij Vrij Almelo vraagt zich af of het inderdaad nog steeds juist is dat er in Almelo geen enkel kind uit huis is geplaatst geheel of deels ten gevolge van de onterechte invoerdingmaatregelen van de kindertoeslag door de Belastingdienst.

Wij hebben de volgende vragen:

• Welke wettelijke taken heeft de gemeente Almelo bij het beschermende van de belangen van kinderen. Kunt u dat zeer nauwkeuring uitleggen welk exacte taken dat dan precies zijn?

• Is de gemeente Almelo op enigerlei wijze ooit betrokken geweest bij uit huis plaatsing van kinderen?

• Zo ja, om hoeveel uit huis geplaatste kinderen gaat het dan in de gemeente sinds 2005?

• En hoeveel van die in Almelo uit huis geplaatste kinderen is op de een of andere wijze beïnvloed of betrokken geweest vanwege de invorderingsdrift van de Belastingdienst bij het terugvorderen van de kindertoeslag.

• Bij hoeveel huishoudens in Almelo heeft de Belastingdienst kindertoeslag teruggevorderd sinds 2005?

• Ingeval u dit niet weet, had u dat redelijkerwijs behoren te weten? Zo nee waarom niet?

We zien de beantwoording graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Schriftelijke vragen aan college B&W over kind uithuisplaatsingen”

  1. Wim Vreeswijk schreef:

    Wellicht blijft het niet bij alleen 1115 kinderen. De bewuste kinderen zijn voor de rest van hun leven beschadigd.

Leave a Reply