Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college B&W Almelo- Milieu-overtredingen
Categories: "Misstanden"


Onderwerp: milieu-overtredingen worden niet aangepakt

Almelo, 19 november 2021

Geacht college,

De vuurwerkramp in Enschede heeft falend milieuhandhaving bewezen. Als antwoord zijn regionale milieudiensten opgericht. Na 21 jaren ziet de Partij Vrij Almelo nog steeds geen serieuze verbetering. De praktijk laat zien dat er niet gehandhaafd wordt, terwijl dat wel noodzakelijk is. Passief gedogen komt nog steeds voor, ondanks dat de Tweede Kamer meermalen aangaf dat dit absoluut niet is toegestaan.

Wij hebben de volgende vragen:

• Welke locaties heeft u in beeld waar gehandhaafd zou moeten worden op grond van de Wabo of hetm bestemmingplan?

• Zo ja om welke locaties gaat het dan?

• Zitten daar locaties bij waartegen handhavend opgetreden had moeten worden wegens overtredingen van de milieuwetgeving en of het bestemmingplan, maar dit feitelijk niet gebeurt? Zo ja om welke locaties gaat het dan precies?

• Meerdere bedrijven aan de Grote Bavenkelsweg zijn deels illegaal in werking maar waartegen niet handhavend wordt opgetreden.

• Waarom wordt daar passief gedoogd?

• Als er niet wordt gehandhaafd waarom neemt het college dan geen actief gedoogbesluit.

We zien de beantwoording graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply