Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Dorps- en wijkhuizen belangrijk voor de ouderen in de Gemeente Almelo
Categories: Zonder rubriek

Buurthuizen moeten helpen de leefbaarheid in het dorp of de wijk te verbeteren

De gemeente Almelo is in het bezit van dorps- en wijkcentrums. Uit publicaties blijkt dat veel ouderen, in het bijzonder in wijken de kans lopen om geïsoleerd verder te leven. Het buurthuis kan dan het middelpunt zijn voor die ouderen.

Het is dus belangrijk voor de ouderen in de wijken dat dorps- en wijkcentrums behouden blijven en dat de gemeente ze niet gaat sluiten want dat zou een ramp kunnen betekenen voor de vele ouderen in de gemeente Almelo.

Het subsidiebeleid van de gemeente Almelo is niet altijd rechtvaardig omdat er gemeentelijke
wijkcentrums zijn die behoorlijke subsidiegelden krijgen. Zie Subsidieregister januari 2022 (PDF, 209.67 KB)

Dan zijn er ook nog dorps- en wijkcentrums die helemaal geen subsidie krijgen van de gemeente Almelo. Deze centra hebben het vanwege de uitbraak van Corona al extra moeilijk om het hoofd boven water te houden.

38% van het aantal inwoners in Almelo is 55 jaar of ouder. Juist ouderen moeten gestimuleerd worden om nog meer gebruik te gaan maken van deze mogelijkheden die ze gratis kunnen bezoeken om bijvoorbeeld een kopje koffie/thee te nuttigen of een kaartje te leggen ook kunnen ze er terecht voor een potje biljarten of om een gezellig praatje te maken.

Ik zou zeggen ga eens kijken in een dorpshuis of in een wijkcentrum het is echt de moeite waard.

Alvast heel veel plezier.

Corrie Korte

(Beheerder wijkcentrum)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.