Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
EU-VERBOD OP HET GEBRUIK VAN WILDE DIEREN IN CIRCUSSEN
Categories: Zonder rubriek

Op 9 mei 2012 diende de Partij Vrij Almelo een motie in om wilde dieren in circussen te verbieden

EUROPESE DIERENWELZIJNSORGANISATIES LANCEREN CAMPAGNE VOOR EEN EU-VERBOD OP HET GEBRUIK VAN WILDE DIEREN IN CIRCUSSEN

Leeuwen die door hoepels springen, olifanten die op hun achterpoten staan, nijlpaarden die op een krukje zitten. Dit is onnatuurlijke gedrag dat wilde dieren wordt aangeleerd met uiterst gewelddadige trainingsmethoden onder het mom van entertainment. Als de dieren hun kunstjes niet moeten vertonen, worden ze opgesloten in veel te kleine kooien of trailers, vastgeketend of geïsoleerd. Ze krijgen geen beweging. En er is geen enkele mogelijkheid voor dieren om hun natuurlijk gedrag te vertonen. Sterker nog, de dieren zijn gestrest en vertonen stuk voor stuk afwijkend gedrag. Daar komen dan nog de vele en lange transporten bovenop. Dit is puur dierenleed. We hebben het over dieren. Levende wezens met bewustzijn en gevoel. Geen speelgoed, accessoires of producten om mensen te vermaken.”

Tot op heden hebben 23 EU-lidstaten nationale wetgeving aangenomen waarmee het gebruik van wilde dieren in circussen geheel of gedeeltelijk wordt verboden. In Nederland trad het verbod op het gebruik van wilde zoogdieren in circussen in 2015 in werking. Daarmee wordt niet alleen gehoor gegeven aan de publieke opinie, maar ook aan de bevindingen van talloze dierenartsen en wetenschappers dat de gezondheid en het welzijn van wilde dieren wordt geschaad in een circusomgeving.

De uiteindelijke oplossing op EU-niveau ligt bij een EU-breed verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.

AAP biedt oplossing voor resterende wilde dieren in Portugese circussen

http://www.wildedierendetentuit.nl/component/content/article/2-nieuws/536-circusdieren-niet-welkom-in-almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.