Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Mensenrechten en woonwagencultuur
Categories: Zonder rubriek

Woonwagencultuur beschermen

Mensenrechten verplichten de overheid ertoe de woonwagencultuur te beschermen. Deze verplichtingen houden in dat de overheid het leven in de woonwagencultuur mogelijk moet maken en waar nodig actief moet faciliteren. Het wonen in en rond een woonwagen is namelijk een integraal onderdeel van de traditionele leefwijze en cultuur van woonwagenbewoners. Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt deze beschermd door het recht op privé- en gezinsleven.

De familie staat op nummer één, de schoenen gaan uit bij de voordeur: zomaar wat gewoontes uit de woonwagencultuur. Die cultuur staat sinds augustus 2014 op de Unesco-lijst voor immaterieel cultureel erfgoed Nederland. Op de lijst staan allerlei Nederlandse tradities die beschermd moeten worden, zoals het Sinterklaasfeest. De woonwagen is een essentieel onderdeel van de woonwagencultuur.

Het uitsterfbeleid dat gemeenten sinds 2013 hebben gevoerd tegen woonwagenparken mag al een paar jaar niet meer. Ook de gemeente Almelo moet meer ruimte bieden aan woonwagenbewoners. Maar gebeurt dat ook?… De woonwagenlocaties werden destijds door de gemeente overgedragen aan woningcorporaties St. Joseph Almelo en Beter Wonen.

In samenspraak met de gemeente was afgesproken dat er bij vertrek van bewoners geen nieuwe mensen voor in de plaats zouden komen. Op die manier zouden de woonwagenstandplaatsen vanzelf leeg komen te staan. Beter Wonen geconstateerde dat er sinds de invoering van dit uitsterfbeleid geen bewoners van woonwagens zijn vertrokken. Daar wordt de wachtlijst voor een woonwagenstandplaats al maar groter, waardoor het voor de woonwagenbewoners steeds lastiger wordt om hun cultuur in stand te houden.

Woonwagenbewoners in heel Nederland zeggen al jaren dat er een groot tekort is aan standplaatsen. Zij wijten dat aan een afbouwbeleid van gemeenten. Het aantal plaatsen nam af, of bleef in het beste geval gelijk, terwijl er wel kinderen geboren worden die op een zeker moment op zichzelf willen wonen. In een eigen wagen. Jongeren vertellen dat het vrijwel onmogelijk is zo’n eigen plek te vinden. Noodgedwongen wonen ze bij familie in.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is hier dus heel duidelijk in: een maatregel in het woonwagenbeleid raakt niet alleen het recht op respect voor de woning, maar ook het privé- en gezinsleven, omdat de woonwagen onderdeel is van de cultuur en zo deel uitmaakt van de identiteit van woonwagenbewoners. Dit betekent, dat de overheid, dus Almelo maatwerk dient te leveren. Toch schiet het in de gemeente Almelo niet echt op met het creëren van extra staanplaatsen. Allerlei ‘smoesjes’ komen voorbij. Het zou te ingewikkeld zijn om geschikte plaatsen te vinden.

Terwijl er her en der wel grote grauwe blokkendozen worden gebouwd met de daarmee gepaard gaande horizonvervuiling. 

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.