Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Partij Vrij Almelo wil actief ouderenbeleid
Categories: Zonder rubriek

In 2018 werd in het stadhuis een politiek debat georganiseerd onder het motto ‘Almelo een Senior Vriendelijke Stad?

De Partij Vrij Almelo wil dat de gemeente Almelo zich de komende raadsperiode inzet voor een actief ouderenbeleid. Een beleid dat zich vooral richt op ontmoeting en het subsidiëren van activiteiten om dat mogelijk te maken. We worden in Nederland steeds ouder en ook in Almelo wordt deze groep steeds groter, momenteel is ruim 38% van alle Almeloërs 55 jaar of ouder en dat neemt de komende jaren verder toe. Dat vraagt om extra aandacht voor ouderen. Onder de noemer ‘Toekomst met ouderen’ moet er een ontwikkelagenda voor integraal ouderenbeleid worden gemaakt. Voor de uitwerking daarvan moet het nieuw aantredende college een aantal actielijnen opgestellen. 

Helemaal bovenaan is het terugdringen van eenzaamheid het belangrijkste thema. Ook willen we meer aandacht voor dementie. We willen bijvoorbeeld dementievriendelijke buurten en gaan daarvoor initiatieven ondersteunen. Speciale aandacht gaan we aan communicatie geven. We onderzoeken hoe we het beste ervoor kunnen zorgen dat iedereen op de hoogte is van bestaande informatie en (toekomstige) ontwikkelingen. Niet iedereen is namelijk (voldoende) digitaal vaardig. We zullen deze vaardigheid zoveel mogelijk moeten gaan stimuleren en helpen ouderen om beter en veiliger om te kunnen gaan met internet en sociale media.

Ook stimuleren we activiteiten waar oudere en jongere Almeloërs elkaar ontmoeten en helpen. In plaats van naast elkaar, ontstaat er dan voor de jongeren en ouderen meer een leven met en voor elkaar. Die gesprekken ontstaan doordat een partij de eerste stap zet om naar de ander te luisteren. Dat is niet alleen een oproep aan jongeren, maar ook zeker aan ouderen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Welzijn en Zorg is een belangrijk hoofdstuk omdat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als mensen zich goed voelen, zich wel bevinden en alles goed geregeld is, hebben ze veelal minder zorg nodig. Vanuit welzijn worden veelal activiteiten georganiseerd, waardoor ouderen in staat zijn elkaar te ontmoeten en sociale contacten kunnen blijven onderhouden, maar ook steun ondervinden van elkaar. Sommige activiteiten hebben een ontmoetingsfunctie, ander activiteiten dragen bij aan zo vitaal en gezond mogelijk ouder worden.

Een specifiek voor kwetsbare ouderen ontwikkeld project moet er voor zorgen dat activiteiten in verzorgingshuizen aangeboden worden voor zelfstandig wonende (kwetsbare) ouderen. In alle kernen van de gemeente zijn buurthuizen waar ouderen kunnen samenkomen en activiteiten worden georganiseerd voor ouderen. Deze activiteiten kunnen dan worden georganiseerd door lokale ouderenbonden, maar bijvoorbeeld ook door de Zonnebloem die mensen helpt met een lichamelijke beperking die in een isolement dreigen te komen.

Aangezien ouderen binnen afzienbare tijd bijna een kwart van de bevolking zullen gaan vormen wil de Partij Vrij Almelo een wethouder ouderenbeleid die zich gaat richten op de specifieke verlangens van onze ouder wordende inwoners.

Harry de Olde

‘Almelo een Senior Vriendelijke Stad?!

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.