Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Kwaliteit woon- en leefomgeving onder druk
Categories: Zonder rubriek

Bestuurlijk doordrukken XL Businesspark 2

Ik heb het gevoel dat ons gemeentehuis steeds meer op het hoofdkantoor van een multinational begint te lijken. Al jarenlang worden grote projecten doorgedrukt om de eigen ego op te poetsen. De stad, haar bestuur en de uitvoerders zijn voor de leek vooral bezig met zaken waar inwoners niet op zitten te wachten. De Transitie Noordflank in het voormalige Waterrijk die over de hoofden van inwoners vanuit de ivoren toren werd bekokstoofd. Het plan werd in 2010 afgeblazen wegens gebrek aan belangstelling. Daarna passeerden nog een groot aantal ontwikkelingen de revue waaronder het mislukte bouwplan Almelo Nouveau en het plan dat Almelo jarenlang bezig hield, de aanleg van de monorail.

Ook de weerstand tegen de komst van megadistributieloodsen neemt op lokaal niveau toe. Daardoor verandert ook het traditionele beeld van Almelo. Grote distributiehallen, die in de toekomst gerund zullen worden door robots. Volgens schatting zal de komende vijftien jaar zo’n 40% van de arbeidsplaatsen bij grote distributiecentra verloren gaan. Nederland is een behoorlijk gunstig land voor distributiecentra, maar minder voor de mensen die er werken, zegt de vakbond FNV. “Het is fiscaal aantrekkelijk omdat er geen btw wordt geheven over goederen die tijdelijk liggen opgeslagen. De bond denkt dat ongeveer 80 procent van de medewerkers arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Spanje zijn. Volgens het zittende college zou de komst van deze bedrijven goed zijn voor de werkgelegenheid. Voor arbeidsmigranten welteverstaan.

Middels ‘bestuurlijk doordrukken van Businesspark 2 wordt steeds meer beslag gelegd op de leefomgeving van de inwoners. Boerderijen, groene weides en omwonenden. Alles en iedereen moet plaatsmaken voor de nieuwbouw van metershoge distributiehallen. Mag er dan nog een stukje natuur zijn?’ Onbegrijpelijk dat bestuurders met alle kennis anno 2022 zo kortzichtig blijven omgaan met de natuur en de woon- en leefomgeving van de huidige inwoners én van hun (toekomstige) kleinkinderen. Op een dag vragen we ons af wie er nu eigenlijk beter is geworden van de wind- en zonneindustrie zoals die nu ook over ons wordt uitgestort.

Het verbeteren van ‘kleine’ idealen in onze stad lijken daardoor niet meer belangrijk. Fijn werken, wonen, uitgaan, goede zorg (voor elkaar), sporten, studeren, genieten van de natuur, samen met elkaar dingen doen. Volgens mij zou de politiek en de gemeente er goed aan doen meer passie te tonen voor het kleine in de stad. Dat zijn zaken die er echt toe doen. Ik noem maar wat: leegstaande panden in de binnenstad die bijvoorbeeld na een kleine verbouwing in kleinere units kunnen worden opgedeeld geschikt maken voor ZZP’ers, of burgerinitiatieven serieus nemen en echt ondersteunen en niet meteen ambtelijk met een heleboel ‘maren’ …

Maar nu (zeker bij de komende raadsperiode) is het echt tijd om los te laten. En inwoners zelf mede aan het roer te laten staan. Via hun gepassioneerde vertegenwoordigers natuurlijk. Zo zit democratie in elkaar. En zouden we daarbij ook ‘het gevoel van de stad’ weer terug kunnen brengen zodat we de politieke besluitvorming kunnen verbinden met wat de echte wereld ook graag wil? Dat kan starten door de inwoners van Almelo meer te laten participeren bij besluitvorming van de raad van Almelo, zodat er weer hartstocht, blijdschap of (en daar is niets mis mee) echte boosheid doorklinkt. Want ik zie veel bewoners die trots zijn op hun stad, hun wijk, hun park.

Het morele debat in de politiek wordt nu vaak verzwakt omdat er meer dan gebruikelijk wetenschappelijk of cijfermatig naar problematiek wordt gekeken of omdat er deskundigen worden opgevoerd die dan zogenaamd de waarheid in pacht hebben, maar zijn ingehuurd uit andere steden voor het preken voor eigen parochie. Dat er gedacht wordt: wij kunnen het zelf niet, laten we maar iemand van buiten vragen om ons te helpen, die komt vast overtuigender over.”
De overheid moet af van die onzekere houding dat ze het niet zelf kan. Want dat is pertinent niet waar. Dus gewoon de hulp van buitenaf drastisch inperken. Iedereen zal zien dat er dan geen hele erge dingen gebeuren. Integendeel, bij de overheid zullen ze aan den lijve ondervinden dat er dan mensen van de interne organisatie opstaan en het heft in handen nemen. Juist omdat hen nu eindelijk de kans wordt geboden zichzelf te profileren.”Raad van Almelo, betrek vaker de kiezers bij het democratisch proces. Aan het begin hiervan, en niet als alles al in kannen en kruiken is.

Voor zo een aanpak, daar sta ik voor. Daarmee ook het besluit om me meer te roeren samen met Almelose inwoners in het politiek proces. Want er moet ruimte komen voor hartstocht, de kleine en af en toe wat grotere idealen en niet in de laatste plaats, voor de mens in plaats van de cijfers, in onze mooie stad.  

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.