Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Sporten en bewegen in openbare ruimte
Categories: Zonder rubriek

Speelvoorzieningen

Tijdens het Politiek Beraad 8 februari 2022 stelde de Partij Vrij Almelo enkele vragen met betrekking tot het aantal speelplekken in de Almelose wijken.

Op verzoek van de gemeenteraad is de kwaliteitsslag van speelvoorzieningen gestart, nadat het plan ‘Sporten en bewegen in de openbare ruimte’ is vastgesteld. Inmiddels is de kwaliteitsslag in de eerste wijken voortvarend doorlopen. Het effect is zichtbaar: de achterstand wordt weggewerkt en de onderhoudsopgave loopt in de pas met de beoogde planning.

De projecten Kwaliteitsslag spelen en Sport en beweging zal worden uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde budgetten. De uitgaven verlopen intussen volgens plan.

Voor gemeenten kan het lastig zijn om een ontwerp te maken met speeltoestellen voor de openbare ruimte. Met de komst van de Omgevingswet spelen de wensen en behoeften van bewoners hierbij een steeds grotere rol.

Geen buurt of wijk is hetzelfde. Elke woonwijk kent zijn eigen behoeften en eigenschappen. Bij het ontwerpen van een speeltuin is inzicht in de demografische samenstelling van de wijk belangrijk om te kunnen voldoen aan de behoeften. Op basis daarvan kun je bepalen welke speeltoestellen er in een openbare ruimte gewenst zijn.

De Partij Vrij Almelo vindt het belangrijk dat inwoners meedenken, meepraten, meebeslissen over projecten in hun buurt. Een speelplaats of speeltuin moet veilig zijn. Kinderen moeten daar op kunnen vertrouwen, zodat zij zich durven overgeven aan spellen en de eventuele toestellen die er staan. Ouders en verzorgers moeten daar op kunnen vertrouwen, zodat zij hun kinderen met een gerust hart buiten de deur kunnen laten spelen.

Vanwege extra kosten werd in 2016 door de gemeente Almelo besloten om het zand onder alle speeltoestellen te gaan vervangen door houtsnippers. Dit zorgde voor veel onbegrip en discussie bij verschillende buurtbewoners in de wijken. Resultaat: het verwonden van kindervoeten.

Op 24 mei 2006 stuurden bewoners uit het Windmolenbroek aan het college van B&W een brief met handtekeningen waarin vermeld staat dat zij niet begrijpen waarom hun oude vertrouwde zandbak ineens is vervangen door houtsnippers.

In verband met de niet beantwoorde brief stelden wij de volgende vragen tijdens het Vragenhalfuurtje PVA raadsvergadering 12 juli 2016. Intussen zijn de houtsnippers in veel kinderspeelplaatsen door de gemeente Almelo verwijderd. Zand weer terug in speeltuin aan de Pelikaan (Windmolenbroek). Toch zien we dat op veel kinderspeelplaatsen deze snippers nog aanwezig zijn.

Bij het beantwoorden van de door ons gestelde vragen betreft het inrichten van speeltuintjes maken we op dat er ruimte is voor inbreng en verantwoordelijkheid van omwonenden. Om er voor te zorgen dat de speeltuintjes veilig blijven, worden jaarlijks alle toestellen, inclusief ondergrond gecontroleerd. Daarmee voldoen we aan de wettelijke verplichtingen. Maar zijn er bewoners die alsnog van de houtsnippers af willen dan kunnen ze zich melden bij de gemeente Almelo aldus de wethouder.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.