Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Armoedepact – van kwetsbaar naar weerbaar!
Categories: Zonder rubriek

Bijeenkomst Arnoedepact

Verschillende organisaties proberen met elkaar de armoede in ons land te verminderen. Zo is er in Almelo het Armoedepact die alle organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van armoede met elkaar probeert te verbinden. Al deze Almelose organisaties gaan aan de slag met het opzetten, uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede.

Er is een breed en goed aanbod van regelingen en diensten waar mensen gebruik van kunnen maken. Maar mensen weten die diensten niet altijd te vinden. Of ze vinden het te ingewikkeld om iets aan te vragen. En mensen die weinig geld hebben, praten daar liever niet over. Alle organisaties hebben dagelijks contact met deze mensen. Zij zien veel, weten bij welke mensen het niet zo goed gaat en wat de problemen zijn.

Toch kennen de verschillende organisaties elkaar soms nog niet goed genoeg. Zo kan het gebeuren dat de ene organisatie iets ziet dat ze zelf niet kunnen oplossen, terwijl een andere organisatie daar juist wel een oplossing kan bieden. Signaal en oplossing komen dan niet altijd bij elkaar. Daar is dus nog veel te winnen.

Zo willen zij samen in Almelo en daarbuiten een grote maatschappelijke beweging op gang brengen die tot deelname uitnodigt en waarin mensen en organisaties de ruimte en de mogelijkheden hebben om hun onderlinge solidariteit te tonen.

Wij (Partij Vrij Almelo) hebben de bijeenkomst als verbindend en zeer inspirerend ervaren. Er werden diverse voorbeelden aangehaald waaronder de toespraak van ervaringsdeskundige Eefke Postma die de toeslagen affaire aan de kaak stelde en het zelf meemaakte. Ze kwam terecht in een rollercoaster van emoties. Ik was niet gek en dom vertelde ze, want ik had al die tijd gelijk. Mijn vriend had al veel van de schulden voor me afgelost toen ik in 2020 gecompenseerd werd. Maar toch ging ze steeds meer gebukt onder dat knagende, onterechte schuldgevoel.

De Raad van Volksgezondheid en het Universitair Medisch Centrum Leiden interviewden haar om mee te werken aan een boek over de affaire. Zo kreeg ze een baan aangeboden als ervaringsdeskundig adviseur in het sociaal domein. Ik wil verandering brengen in de benadering van armoede en schulden zei ze in haar emotionele toespraak.

Eigenlijk moeten we zorgen dat iedereen in de samenleving met elkaar er aan werkt om de armoede te bestrijden. Dus van scholen tot en aan de gemeente en van woningcorporaties tot initiatieven vanuit inwoners zelf die allemaal maar een ding willen: Minder Armoede!

Harry de Olde

https://armoedepact.nl/

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.