Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Betere aandachtspunten voor ouderen
Categories: Zonder rubriek

Harrie Korte

Hallo allemaal,

De zaterdagen 26 februari, 5 en 12 maart hebben we met de Partij Vrij Almelo op de Koornmarkt in Almelo gestaan en folders uitgedeeld aan voorbijgangers. Zelf heb ik met veel mensen gepraat over het ouderenbeleid in Almelo. Veel ouderen gaven aan dat er wat moet veranderen in Almelo voor de ouderen.

De Partij Vrij Almelo is van mening dat er betere aandachtspunten moeten zijn voor de ouderen, zoals: gezondheidszorg, welzijn, sport, winkelaanbod, veiligheid, woonvisie, en eenzaamheid. Daarom vindt de Partij Vrij Almelo dat hiervoor een speciale wethouder moet komen, die zich bezig gaat houden met het welzijn en het WMO-dossier en zich gaat richten op onze vergeten ouderen.

Ook kreeg ik veelvuldig de vraag: wat doen jullie voor de jongeren in Almelo? Wij, als Partij Vrij Almelo vinden het onacceptabel, dat de jongeren aan de maatschappelijke zijlijn staan. We weten dat er veel van de jongeren gevraagd wordt, maar dat er ook veel van hen gevraagd mag worden. Nog geen 20 jaar geleden hadden de familie, de buurt, de school, de kerk enz. een grote invloed op de vorming van de jongeren. Tegenwoordig gaat dat wat moeizaam, zoeken ze het respect vaak op straat en komen ze verder weg van de maatschappelijke gewenste opstelling.

De Partij Vrij Almelo vindt dat de gemeentelijke overheid: indien er geen reguliere banen zijn, banen moet ontwikkelen en betaalbare woningen voor starters moet bouwen om iedereen zoveel mogelijk kansen te geven.

Als u gaat stemmen op 14, 15, of 16 maart en u staat achter onze standpunten, mogen we dan op uw stem rekenen?

Hopelijk heb ik via deze weg een aantal standpunten van de Partij Vrij Almelo kunnen verduidelijken. Mocht ik worden gekozen als raadslid dan zal ik mij ten volle inzetten om deze standpunten te verwezenlijken.

Vriendelijke groeten,

Harrie Korte,

Nummer 3 van lijst 8

OUDERENBELEID

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.