Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
CULTUUR, BINNENSTAD EN TOERISME
Categories: Zonder rubriek

De Partij Vrij Almelo besteed al jaren bijzondere aandacht aan het stimuleren van de toeristenindustrie. En dat kan alleen als de gemeente concreet stopt met het innen van belasting bij toeristen. Voorts dient er ook meer aandacht te komen voor kleinschalige ambachten. Beide dragen bij aan het scheppen van arbeidsplaatsen binnen de gemeente. De toeristenindustrie wordt sterk bepaald door “cultuur en natuur”. Onze voorouders hebben onze gemeente op vele wijze verrijkt met cultuur. Het restaureren van gebouwen, pleinen en historische stadsdelen en andere monumenten betekent het verhogen van de aantrekkingskracht voor toeristen en bovendien een verhoogd woongenot voor de eigen bewoners. De gemeente moet prikkelende belasting heffen op regelmatige winkelleegstand, naar Gronings model. Verhuurders moeten bereid zijn nieuwe winkeliers kortere huurcontracten aan te bieden en eventueel dan een deel van de kosten van de inrichting betalen. Ondernemers die nu al in de binnenstad zitten worden dan gestimuleerd hun winkels op te knappen. Zij kunnen bijvoorbeeld een subsidie krijgen voor het opknappen van hun gevel of winkelpui áls het historische karakter van de binnenstad daardoor beter uit de verf komt.

De Partij Vrij Almelo erkent dat daar niet veel geld voor is en dat dit bedrag veel hoger moet. Maar, zo benadrukken wij, veel partijen in de binnenstad -ondernemers, verhuurders, woningbouwcorporaties-hebben belang bij verbetering van het centrum en zullen daarom ook zelf willen investeren, met name de corporaties. De binnenstad moet aantrekkelijker worden voor zowel bewoners als bezoekers van elders. Wij streven naar een groter, diverse en kleinschalig winkelaanbod waarbij de nadruk ligt op kleine zelfstandigen. Filialen van grote ketens passen minder in deze opzet. Daarnaast willen we de functies cultuur, en recreatie versterken. De Grotestraat moet zich gaan ontwikkelen tot een toeristische en culturele promenade. Dit stadsdeel moet daarop inspelen door het winkelgebied te verlevendigen met attracties in die sfeer. Een van de mogelijkheden is herverkavelen. Zo kan een groot winkelpand worden opgesplitst in drie of vier units. Naast herverkavelen zijn er nog diverse andere kansen om de winkelstraat aantrekkelijker te maken. En daarbij moet niet teveel geleund worden op investeringen van de gemeente.

Ondernemers en eigenaren moeten wat vaker met elkaar praten en beter gaan samenwerken en dan valt er zeker nog een verbetering te verwachten. De winkelstraat zal dan niet meteen positief kleuren maar door goede ingrepen kunnen de huidige winkels blijven zitten en er goede nieuwe functies worden toegevoegd. Alleen kleinschalige winkels hebben volgens ons toekomst in een bruisende binnenstad. Almelo: stad van traditie en cultuur, van winkels en gezelligheid, van evenementen en natuur. Het Almelo van nu draagt nog steeds het authentieke karakter van toen. We moeten deze rijke historie gaan benutten. Biodiversiteit moet naar een hoger niveau worden getild om de natuur en cultuur te verstevigen. Het maken van een gedegen biodiversiteitsplan is een must. Kap van monumentale bomen moet worden gestopt. Karakteristieke gebouwen moeten een gemeentelijke monumentenstatus krijgen om zo sloop tegen te gaan.

Koop de bestaande leegstaande bebouwing op en sloop de verkrotte panden. Nieuwbouw of groenvoorzieningen komen ervoor in de plaats.

Een binnenstad moet bruisend zijn 

https://youtu.be/MXjXz703OUY

Beantwoording schriftelijke vragen over winkelleegstand binnenstad

leegstand aanpakken doe je samen (raadsexcursie 12 april 2019)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.