Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Erfgoed beschermen en behouden
Categories: Zonder rubriek

Sporen uit het verleden

Erfgoed: dat zijn alle sporen uit het verleden die een samenleving de moeite van het bewaren waard vindt. Die sporen vind je overal in allerlei vormen. Denk aan een bijzonder gebouw, een oude foto, een versje, een schilderij, maar ook aan een favoriet gerecht, een opvallend stratenpatroon, een archeologische vondst of een familieverhaal.

Het is een  overblijfsel van je verleden die jij de moeite waard vindt van het bewaren. Maar waarom wil je sommige dingen wel bewaren en andere niet? Het gaat altijd om het verhaal achter dit erfgoed. Je gooit die oude versleten teddybeer niet weg omdat je die van een lieve opa hebt gekregen.

Het gaat dus om het verhaal dat bij dit overblijfsel uit het verleden hoort en waarvan je vindt dat het deel uitmaakt van jouw leven.

Die verhalen hoeven lang niet altijd over tastbare zaken te gaan. Tradities en gebruiken horen er ook bij. Dit persoonlijke erfgoed kan dus voor iedereen verschillen en je kunt er gedurende je leven anders over gaan denken.

Het Oude Verkeershuis uit 1691 is één van de weinige historische panden, die in Almelo zijn overgebleven. Zo’n pand moet je trots op zijn, moet je tonen en moet niet weggestopt worden achter een wansmakerig overdekt terras. 

Bij Erfgoed van de omgeving is de eigen buurt, wijk, dorp of stad het vertrekpunt. Dit vormt een rijke leeromgeving, waarin de kinderen kennis verwerven over de wereld om hen heen. Wat is het verhaal achter een straatnaam? Waarom bewaren we dit oude gebouw?

Wat is het verhaal achter dit monument?

Het meenemen van de cultuurhistorie in een gebied kan een ruimtelijke ontwikkeling extra betekenis en kwaliteit geven. Veel mensen zijn op zoek naar de achtergronden en identiteit van hun omgeving. Cultureel erfgoed kan die leveren door zijn verhalen en de associaties die het oproept. Cultuurhistorische waarden kunnen richting geven aan de gebiedsontwikkeling als er een eigentijdse betekenis aan kan worden verbonden. Het is wel noodzakelijk dat deze waarden’ gedragen’ worden door een breed publiek en er een eigentijdse functie aan gegeven kan worden. Het bekende begrip ‘behoud door ontwikkeling’ geeft hier invulling aan. Het is een strategie die het nieuwe of aangepaste gebruik zoekt in de dynamiek die zich rond het bouwwerk of het gebied afspeelt.

Het behoud van het cultureel erfgoed is zo niet alleen een kostenpost, maar ontwikkelt ook nieuwe waarden voor het gebied.

Alleen een breed gedragen gevoel van urgenties brengt zaken in beweging. Wij vinden het belangrijk dat we dit erfgoed beschermen en behouden voor de generaties die na ons komen.

Gelukkig zijn er nog veel Almeloërs die zich bezig houden met de geschiedenis en de bescherming van het culturele erfgoed van de stad.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.