Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Kernenergie, de oplossing voor het klimaatprobleem?
Categories: Zonder rubriek

De strategie voor duurzame energie leidt tot verloedering van het landschap

Nederland krijgt er de komende jaren honderden windmolens en tienduizenden voetbalvelden aan zonneparken bij. Broodnodig om de klimaatdoelen te halen. Maar de weerstand groeit ook in Almelo want niemand wil windturbines van 250 meter hoog in zijn achtertuin.

Het landschap verandert door de komst van windmolens, er is soms slagschade of geluidshinder en soms voelen mensen zich belazerd omdat er bijna geen inspraakmogelijkheid is. Als je de voordeur uitgaat, of in de achtertuin zit, recht vooruitkijkt of opzij: windmolens zie je áltijd.

Allemaal redenen voor omwonenden en burgers om in opstand te komen. De overheid heeft haast om de klimaatdoelen te halen en het publiek merkt die druk nog voordat er concrete plannen zijn. Het blijft wonderlijk er wordt doorgegaan met het ontsieren van het landschap. Onder de noemer “milieu” wordt dit grondig verpest. Er wordt weggekeken als het gaat om de gevolgen voor de insecten en vogels. En helemaal wordt gezwegen wat het voor het milieu betekent als die krengen moeten worden afgebroken.

De omgeving van het Tusveld is zo’n gevoelig gebied. De gemeente Almelo is er zuinig op en staat al niet te juichen bij intensieve bewoning van deze natuurrijke omgeving. Maar Borne ziet er wel wat in om grote windturbines langs de gemeentegrens bij de buurtschap Tusveld te plaatsen. Gevaartes van 125 tot 210 meter hoog. 

Kijk naar Frankrijk: geen windmolen te zien, geen weilanden met zonnepanelen. Tijd voor bezinning, te beginnen bij onze politici. Tot nu toe ging onze overheid er van uit dat het zal lukken om met (nagenoeg) alleen windenergie en zonne-energie Nederland CO2-vrij te maken. Dat dit technisch niet kan, begint nu enigszins door te dringen tot de beleids bepalers.

Kernenergie kan een serieuze optie naast energie uit wind en zon zijn. Dat is een conclusie uit een onderzoek waarbij is gekeken naar de rol van kernenergie in de mix van energiebronnen. Het zou ook niet duurder zijn dan energie uit wind en zon. Een kerncentrale levert evenveel energie als 6.000 windmolens, is veel goedkoper en schoner, en vriendelijker voor dieren. Kernenergie is essentieel, volgens het IPCC, want het stoot geen broeikasgassen uit. Kort daarna roept Arjen Lubach in zijn tv-programma op om kernenergie ‘uit de taboesfeer’ te halen.

Waar zou een kerncentrale moeten komen? Onze enige Nederlandse kerncentrale staat in Borssele en dekt circa 3 procent van de nationale elektriciteitsvraag. De centrale werd in 1973 in gebruik genomen en moet in 2033 dicht, al wordt gekeken of dit niet wat later kan. De andere twee kleine reactoren in ons land staan in Petten (voor medische toepassingen) en bij de TU in Delft (voor onderzoek). Verder verrijkt de nucleaire onderneming Urenco in Almelo uranium. De belangrijkste klanten van Urenco zijn kerncentrales over de hele wereld.

Almelo Noord en het Leemslagenplasgebied zijn volgens ons lokale bestuur uitermate geschikt voor grootschalige, duurzame energieopwekking. Voor de gronden rond de Leemslagenplas voelt Almelo vooral wat voor nieuwe zonneparken, terwijl er in Almelo Noord ook ruimte zou kunnen zijn voor windmolens.

Maar bouwen in een stedelijke omgeving levert vrijwel altijd onvoorziene planschade op. Zulke overwegingen liggen zelden op tafel. De kans bestaat dat deze ongemakkelijke feiten pas later aan de burgers worden meegedeeld, met de bijbehorende kostenplaatjes.

Uiteindelijk zal blijken dat sommige kosten niet zijn voorzien en dat er tegenvallers op de begroting zullen verschijnen die vervolgens op het bord van de lokale gemeenschap zullen komen.

De vraag is of we dat in Almelo willen.

Klimaathoax – kernenergie of verplicht kleiner wonen

https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.