Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Stadsmarinier of veiligheidsregisseur
Categories: Zonder rubriek

De Stadsmarinier of veligheidsregisseur, het is maar hoe je ze noemen wilt. Met als motto ‘de beste mensen voor de slechtste wijken’ worden deze superambtenaren ingezet om hardnekkige veiligheidsproblemen op te lossen. Inmiddels hebben steeds meer steden de stadsmarinier omarmd. Wat is de toegevoegde waarde voor Almelo?

De politie weet te weinig over wat er speelt in de wijken om problemen op tijd te signaleren en in te grijpen voor het echt onveilig wordt. Dat oordeelt de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek. Wijkagenten die zich bezighouden met handhaving zijn te zwaar belast. Daardoor hebben ze nauwelijks tijd om te investeren in contacten in de buurt en raken vaker verwikkeld in onveilige situaties.

Ooit was het belang van de wijkagent verankerd in het Nederlandse samenleving. “De wijkagent was de trots en het fundament van de Nederlandse politie. Wijkagenten zouden vroeg signalen moeten krijgen als iemand dreigt af te glijden in de criminaliteit of verward gedrag begint te vertonen.”

Wij merken dat veel inwoners de laatste tijd niet goed weten bij wie ze met vragen terecht kunnen. Denk je aan een wijkagent, dan krijg je een bepaald beeld voor ogen en dat is eigenlijk “oom agent”, die regelmatig een rondje maakt door de wijk. Kortom, een zichtbaar vertrouwd gezicht. De realiteit is nu heel anders.

Almelo heeft stadsmariniers nodig om criminelen tegengas te geven in de stad. Deze superambtenaar, met een scherp oog voor misstanden in de buurt, kan het verschil maken in de aanpak van drugscriminaliteit, louche vastgoedpraktijken en mensenhandel. 

De stadsmariniers moeten dagelijks zichtbaar zijn in de wijk en het aanspreekpunt zijn voor de bewoners. Ze moeten vooral het veiligheidsgevoel in een wijk of buurt bevorderen en waarborgen. De hardnekkige problemen in onze stad hangen samen met sociaal-economische achterstanden en het bestaan van criminele netwerken.

Uit onderzoek blijkt dat de stadsmarinier zorgt voor verbindingskracht en doorzettingsmacht. De Partij Vrij Almelo beveelt het college aan om snel stadsmariniers een structurele plaats binnen het stadsbestuur te geven zodat ze het veiligheidsbeleid kunnen sturen en uitvoeren.

https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheidsbeleving/praktijkvoorbeelden/alle-praktijkvoorbeelden/stadsmarinier-rotterdam/

Misdaadcijfers Almelo – Nederland

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/openbare-orde-en-veiligheid/

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Stadsmarinier of veiligheidsregisseur”

  1. Ben H schreef:

    Criminaliteit is een veel voorkomend probleem in Almelo, dat zorgt voor overlast en onveiligheidsgevoelens onder de burgers. Het staat de laatste jaren hoog op de politieke agenda, dat blijkt steeds weer tijdens de verkiezingscampagnes waarin criminaliteit en veiligheid steevast één van de belangrijkste thema’s zijn.

Leave a Reply