Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Wat is er mis in de jeugdzorg
Categories: Zonder rubriek

De transitie van Rijk naar de gemeenten heeft tot gevolg gehad dat het een bende is geworden in Jeugdzorgland.

De Partij Vrij Almelo vraagt zich af waar die enorm stijgende vraag voor jeugdzorg vandaan komt. In Almelo maken ruim 1700 kinderen tot 17 jaar gebruik van jeugdzorg waarvan ongeveer 1400 kinderen in Almelo zelf woonachtig zijn. De rest van de kinderen komt uit de randgemeenten.

Er zijn veel problemen in de jeugdzorg, rondom samenwerking, verkokering en bureaucratie. Maar het centrale probleem is het gegeven dat steeds meer kinderen een stoornis lijken te hebben en behandeld moeten worden. Volgens ons is dat zeer opmerkelijk omdat niets zo’n gigantische stijging verklaart. De Partij Vrij Almelo verwondert zich over de vragen: Hoe komt het dat steeds meer kinderen zorg nodig hebben? Waar komt die behoefte vandaan? Waarom is er sprake van overdiagnose?

In het regeerakkoord staan een paar zinnen dat de jeugdzorg flexibeler en kwalitatief beter moeten worden. Het antwoord zoekt het kabinet in decentralisatie van bevoegdheden en regie naar het gemeentelijke niveau en een efficiencykorting van een paar honderd miljoen. Maar wij geloven er weinig van dat het probleem ligt bij de regie. Op zichzelf vinden wij het overhevelen van de regie van de provincie naar de gemeente geen oplossing voor het soort problemen dat speelt.

Het probleem ligt volgens de Partij Vrij Almelo voor een groot deel buiten de jeugdzorg. Wij vinden dat de communicatie tussen ouders en scholen verbeterd moet worden. Er is geen tijd meer voor huisbezoeken en ouders zijn druk, druk. Het gevolg is dat de contacten onder de maat zijn. Als de school dan een probleem meldt bij de ouder, voelt die zich beledigd. Het eind van het liedje is dat er dan vaak een “professional” aan te pas moet komen om te beoordelen wat er met het kind aan de hand is. Maar meestal is er niks mis met het kind. Vaak gaat het om variaties van het normale die ouders moeilijk te pruimen of te accepteren vinden om de problemen die ze zelf ervaren aan professionals voor te leggen. Wij vinden dit een onwenselijke ontwikkeling temeer men spreekt over “Een teken des tijds”. Dat geeft meteen aan dat het hele systeem niet deugt.

Jeugdbeleid is op dit moment gericht op het voorkomen van elk mogelijk probleem (criminaliteit, overlast, schooluitval, etc). Jeugdbeleid is een voortraject voor jeugdzorg geworden. Wat voor samenleving willen wij zijn voor onze jeugd? Hoe houden wij onze stad aantrekkelijk, uitdagend voor de jeugd in een tijd van vergrijzing? Hoe zorg je ervoor dat jongeren zo goed mogelijk met elkaar kunnen samenleven in de stad?

Dan hebben we het pas over jeugdzorg.

Jeugdzorg, we krijgen er maar geen genoeg van

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.