Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Bijeenkomst Armoedepact
Categories: Zonder rubriek

Eenzaamheid en armoede kan soms nauw met elkaar verbonden zijn. Armoede is je dagelijks zorgen maken om iedere euro die je uit geeft. Maar een leven in armoede betekent niet alleen geldzorgen, vaak ook een leven zonder sociale activiteiten

De Partij Vrij Almelo was aanwezig bij de eerste “Ontmoeting” van dit jaar die gepland stond op woensdag 8 juni van 16.00 tot 18.00 uur in de kerk van de Elisa-parochie aan de Rembrandtlaan. Armoedepact verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in Almelo. De Almelose organisaties gaan aan de slag met het opzetten, uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede. Van kwetsbaar naar weerbaar! Armoede raakt ons allemaal.

De organisaties zien veel, weten bij welke mensen het niet zo goed gaat en wat de problemen zijn. Zo kennen de organisaties elkaar soms nog niet goed genoeg. Zo kan het gebeuren dat de ene organisatie iets zien dat ze zelf niet kunnen oplossen, terwijl een andere organisatie daar juist wel een oplossing voor kan bieden. Signaal en oplossing horen bij elkaar.

Eén ingrijpende gebeurtenis kan mensen naar het bestaansminimum duwen. Denk ook aan echtscheiding, overlijden en te hoge woonlasten. De gezichten van mensen met schulden. In al die huishoudens die worstelen met armoede groeien kinderen op. Hun gezichten laten meestal de zorgen van armoede niet zien, maar ze maken wel die levenservaring mee.

Steeds meer mensen gaan naar de voedselbank. Sinds januari van dit jaar is het aantal klanten enorm gestegen bij de Almelose voedselbank. Elke vrijdag worden er gemiddeld 500 voedselpakketten verstrekt.

De nieuwe klanten zijn niet alleen mensen met een minimuminkomen. “Het breidt zich razendsnel uit naar mensen met een modaal inkomen. Veel gezinnen hebben geen of weinig spaargeld. Als hun energierekening over de kop gaat, hebben zij direct een probleem.”

Het laat direct zien dat de kloof tussen rijk en arm ook in Nederland steeds groter wordt. Wanneer we bedenken dat 10% van de bevolking méér dan 61% van alle vermogen in handen heeft dan spreken we over een elite groep die geen financiële problemen kent. De onderste 60% van de bevolking bezit echter maar 1% van het totale vermogen.

Het aantal miljonairs neemt toe, maar het aantal voedselbanken ook. De groeiende kloof tussen arm en rijk is iets om serieus over na te denken.

We mogen blij zijn met organisaties die de armoede bestrijden.

Bijeenkomst Armoedepact in de Elisa-parochie aan de Rembrandtlaan

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.