Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De kracht van de wijk GGD’er
Categories: Zonder rubriek

UIT: PVA verkiezingsprogramma 2022-2026

De term “verwarde personen” deugt niet. Iedereen over wie een politiemelding binnenkomt, wordt over één kam geschoren. Maar onder hen zijn mensen die verward zijn en mensen die zich gewoon misdragen en dat flink uitvergroot onder invloed van drank en drugs. Vroeger gingen medewerkers van de regionale GGD actief op zoek naar mensen met wie het niet goed ging. Denk aan zwerfjongeren, verslaafden, daklozen of mensen die wekenlang hun huis niet uit kwamen. Zonder hulpvraag, verwijzing of diagnose.

Deze dienstverlening was onderdeel van de Wet publieke gezondheid, maar is overgeheveld naar de Wmo. Sindsdien heeft een flink aantal gemeenten, waaronder Almelo deze GGD-teams afgeschaft. Sociale wijkteams hebben dit gat niet opgevuld. Deze groep mensen heeft geen onhandige zorgvraag. De vaak vraaggerichte wijkteams kunnen daar niet zoveel mee. Daarbij komt dat deze professionals niet gewend zijn om te werken met mensen met soms ernstige psychische of verslavingsproblematiek. Daar zijn ze ook helemaal niet voor opgeleid. Je kunt worden uitgescholden of de deur uitgegooid. Daar moet je tegen kunnen.

Het wordt dus tijd om het oude openbare geestelijke gezondheidszorgnetwerk GGD-teams weer in ere te herstellen.

Groei aantal ‘verwarde personen’ is ggz, zorgverzekeraars en overheid aan te rekenen

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheid_en_zorg/Het_CCV_v_20_september_2021-_Rapport_De_kracht_van_de_wijk-GGD_.pdf

 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.