Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Dierenwelzijn is op lokaal niveau een ondergeschoven kindje
Categories: Zonder rubriek

Handhaving Dierenwelzijn

Lokale, politieke partijen blijven ver achter op het gebied van dierenwelzijn. Waar debatten over dieren of dierenwelzijn met enige regelmaat op de agenda staan van de Tweede Kamer, gebeurt dit op lokaal niveau nog onvoldoende.

In de verkiezingsprogramma’s voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen werd dierenwelzijn regelmatig aangehaald. Ook uit vergaderstukken en moties blijkt dat het onderwerp in de Tweede Kamer wordt besproken. Maar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een paar maanden geleden lijkt dit, als het überhaupt al ter sprake is gekomen, een minimale rol te hebben gespeeld.

Uit het rapport ‘‘Gemeenten en hun vergeten bewoners’ blijkt dat er tussen gemeenten onderling grote verschillen zijn en dat over het algemeen dierenwelzijn op lokaal niveau een ondergeschoven kindje is.

Binnenkort worden in Almelo de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Een bijzonder moment. We nemen aan dat in het collegeprogramma wordt aangegeven dat dierenwelzijn ondergebracht gaat worden bij één van de collegeleden. Bij ons is nog niet duidelijk welke wethouder Dierenwelzijn in zijn of haar portefeuille gaat onderbrengen en op welke manier hier vorm aan gegeven wordt.

De Partij Vrij Almelo spoort het college daarom aan met ambitieuze plannen te komen voor het verbeteren van dierenwelzijn en de groene leefomgeving in Almelo. Hier is de afgelopen raadsperiode nauwelijks aandacht voor geweest.

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, frisse lucht, schoon water en schone lucht zijn het belangrijkste dat we hebben en dieren het mooiste. In deze wereld, die steeds meer gevuld raakt met wegen, huizen en industrieterreinen, raken dieren steeds meer in de verdrukking. Daarom is het belangrijk dat er iemand is die zich inzet voor hen en die daarnaast een vast aanspreekpunt is voor burgers, die zich ook bekommeren om dieren.

We moeten laten zien dat dieren belangen hebben en dat wij daarvoor opkomen. Dierenbelangen zijn ook mensenbelangen. Een schone leefomgeving voor dieren is ook in het belang van mensen. Met het aantasten van natuur en milieu komen niet alleen de dieren verder in de verdrukking, maar benadelen wij ook onszelf. 

De Partij Vrij Almelo zal het nieuwe college de komende raadsperiode blijven herinneren aan de genoemde doelstellingen op gebied van dierenwelzijn en hoopt daarbij op een goede samenwerking!

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.