Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Veestapel verkleinen? Maak vooral een einde aan megastallen en help de biologische boer
Categories: Zonder rubriek

Megastal

De intensieve veehouderij heeft de menselijke maat allang uit het oog verloren. Het feit dat het niet mogelijk is om op deze schaal dieren te houden zonder hen vol te pompen met antibiotica zegt genoeg. Toch blijft men schaalvergroting prediken, en dat terwijl van steeds meer kanten (onlangs nog door het Ministerie van VROM en het Wereldnatuurfonds) wordt gewezen op de noodzaak om minder vlees en zuivel te consumeren. Overheden doen bitter weinig om de trend richting overtreffende trap in de veehouderij te keren, ondanks de grote bezwaren op velerlei gebied. ‘Agrarische ondernemers’ die een veefabriek willen neerzetten, of hun bedrijf willen uitbreiden tot megastalproporties, wordt nauwelijks een strobreed in de weg gelegd.

Is er dan geen toekomst voor nieuwe boeren die dit mooie beroep graag willen uitoefenen? Zeker wel. Je moet gewoon niet te groot worden. Niet bij de boer, maar bij de supermarkten en de agro-industrie van voederbedrijven, broeierijen, mestverwerkers en vleesverwerkers, zit de echte winst. De boer is slechts een tussenschakel die het systeem draaiende moet houden. Met een lager vlees- en melkquotum zullen de grote bedrijven inzetten op schaalverkleining, en krijgt de kleine boer meer geld voor zijn producten. De overheid hoeft niet de hoofdprijs te betalen, want de marktwerking geeft ze de wind in de rug. Het is een win-win-winsituatie voor de natuur, voor de boeren en voor de portemonnee van de overheid.

En de varkens zelf? Die zijn vast ook blij dat het wat minder druk wordt in hun voormalige megastal.

Niemand zit te wachten om zo’n tijdbom in zijn omgeving. De hamvraag is: laat u zich nog langer opzijschuiven als ‘niet-belanghebbende’, terwijl uw gezondheid en die van uw gezin op het spel staan?

TCTubantia 25 juni 2022

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.