Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Weigering mondelinge vragen PVA te beantwoorden
Categories: Zonder rubriek

Waarom loopt dit woonwagenbeleid in de gemeente Almelo zo stroef? Want het is in sommige gevallen onduidelijk wanneer de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen

Raadsvergadering, 28 juni 2022

Punt van orde

Voorzitter,

De vragen die de Partij Vrij Almelo ruim op tijd heeft ingediend zijn volledig, kort en bondig geformuleerd en zeer actueel. Het weigeren van het presidium om vragen van een raadslid te agenderen voor deze raadsvergadering, en bovendien deze daarvan van tevoren niet op de hoogte te stellen en de moverende redenen aan te geven, is buiten alle proporties. Het belemmert het wettellijke recht om als raadslid de in zijn of haar ogen noodzakelijke mondelinge vragen te stellen. Een preliminaire screening is derhalve onacceptabel en geeft eens temeer aan dat burgers op deze wijze niet serieus worden genomen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vragenrecht

Mondelinge vragen t.b.v. het vragenhalfuurtje op dinsdag 28 juni 2022 (geweigerd)

Woonwagenstandplaatsen: de kort en bondige vragen:


Geacht college,

Terwijl er van alles wordt gedaan aan de woningnood van anderen, is er voor de woonwagenbewoners in Almelo al decennialang niks gebeurd.
Deze mensen weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn en begrijpen best dat sommige dingen veel tijd gaan kosten maar echt duidelijkheid zou voor hen ook een keer fijn zijn. Zij krijgen niet echt zekerheid en dat vinden ze heel jammer.

Wij hebben de volgende vragen:

Vraag 1.

Volgens het coalitieakkoord zullen de standplaatsen meegenomen worden in de stedelijke ontwikkeling.

Wanneer krijgen de bewoners te horen waar hun locaties zullen zijn? Wanneer is daar uitsluitsel over?

Vraag 2.

De gemeente heeft een subsidieaanvraag gedaan voor deze doelgroep en deze is inmiddels toegekend. Nu deze subsidie is toegekend moet de bouw van deze projecten gestart worden binnen 2 jaar, en afgerond zijn binnen 5 jaar.

Wanneer is de gemeente van plan om met het begin van de bouw te starten t.b.v. deze plekken?

Alvast dank voor beantwoording.

Almelo moet aan de slag met woonwagenbeleid

https://woonwagenwijzer.nl/2017/09/18/uitsterfbeleid-almelo/

https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/wonen/woonwagenbewoners-weren-mag-niet-meer/

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nauwelijks-nieuwe-standplaatsen-voor-woonwagens

“Wonen in een woonwagen is een essentieel onderdeel van onze cultuur.”

https://youtu.be/eMuOyzzew4Q

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.