Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Alleen grote boeren overleven dit kabinetsbeleid
Categories: Zonder rubriek

In Aadorp (gemeente Almelo) zijn plannen voor een nieuwe stal voor maar liefst 20.000 varkens. Een megaproject dat leidt tot megadierenleed en megavervuiling.

Alleen grote boerderijen kunnen de stikstofregels van het kabinet overleven. De boer is bang dat kleine landbouwbedrijven ophouden te bestaan. De kosten voor de kleinere boerderijen zijn veel te hoog. Alleen grote boeren overleven, terwijl men juist geen megastallen wil. En toch komen er steeds meer. Het aantal steeg in vier jaar met een kwart: van 801 in 2017 naar 999 in 2021. Een triest record. Voor de dieren.

Uit een analyse van Wakker Dier op basis van cijfers blijkt dat inmiddels één op de vijf dieren in Nederland in een megastal leeft. Vooral de melkveesector kent veel megastallen. In meer dan de helft van alle megastallen leven melkkoeien (514 stallen). De grootste groei zat de afgelopen vier jaar bij de megastallen met moedervarkens (zeugen). Die namen toe met 61 procent, zodat nu bijna de helft van alle zeugen in een megastal leeft (47 procent). ‘De schaalvergroting en intensivering van de veehouderij zet alsmaar door.

Schaalvergroting is slecht voor dieren en mensen. Een varken op 1 vierkante meter laten leven is geen leven. De trend van meer dieren en minder boeren moet doorbroken worden. De volksgezondheid moet nadrukkelijk bij de discussie betrokken worden. Want mensen mogen geen gezondheidsrisico’s lopen door verkeerde praktijken in de intensieve veehouderij. Het platteland wordt stap voor stap vervormd tot een industrieterrein voor steeds grotere megahallen en megastallen.

Het beleid in Nederland faalt mede door het falende Europese beleid. Hoewel in Europa 40% van het totale EU-budget besteed wordt aan landbouwsubsidies, is er toenemende armoede onder boerengezinnen in Nederland. Op dit moment leeft bijna een kwart van de boerengezinnen van een inkomen van minder dan 22.000 euro per jaar. Elke week moeten vijftig boeren hun bedrijf op slot doen. Waarom zorgen we er niet voor dat elke boer een fatsoenlijke prijs krijgt voor zijn producten? En een fatsoenlijk inkomen kan verdienen in een bedrijf van normale afmetingen inplaats van gigantische megastallen?

Grote bedrijven zijn in staat om de kosten die gepaard gaan met de wet- en regelgeving te pareren. Die grote ondernemers slapen ‘s nachts niet slecht van de onzekerheden, die kunnen al die dure juristen betalen en hebben betaalde administratieve krachten in dienst.

De strijd tegen de megastallen is dan ook een strijd voor de kleine boer. Vooral de kleinere boeren zien zich bedreigd door de overmacht van agromultinationals die de marktprijzen bepalen. Boeren die zien dat grote bedrijven innovatiesubsidies krijgen om reconstructiegebieden in één keer vol te plaatsen, zodat daar geen ruimte overschiet voor gangbare bedrijven.

Boeren zitten klem in dit systeem. Net als de dieren die in steeds grotere aantallen opgepropt zitten.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.