Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Amendement: opheffen voorwaarden vragenuurtje
Categories: Zonder rubriek

Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo (PVA)

Titel amendement: opheffen voorwaarden vragenuurtje
Betreft raadsvoorstel: 16.1 Verordening reglement van orde gemeenteraad Almelo 2022

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2022

Besluit:
Artikel 40 Vragenhalfuur

3. Het presidium bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenhalfuur aan de orde worden gesteld. Vragen worden slechts toegelaten tot het vragenhalfuur indien schriftelijk, volledig, politiek actueel, kort en bondig geformuleerd.

te schrappen en te vervangen door ….

Artikel 40 Vragenhalfuur

3. Het presidium bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenhalfuur aan de orde worden gesteld. Vragen worden slechts toegelaten tot het vragenhalfuur indien deze schriftelijk voor 09.00 uur op de dag voor de raadsvergadering bij de griffier zijn aangeleverd.

Toelichting:

Artikel 40 Vragenhalfuur bevat in het raadsvoorstel in het derde lid voorwaarden voor het mogen stellen van mondelinge vragen door een raadslid in een raadsvergadering. Deze voorwaarden zijn goed bedoeld maar desondanks in strijd met artikel 155 Gemeentewet. Artikel 155 1. Een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen. Het reglement van orde mag weliswaar nadere bepalingen bevatten maar zal de in de wet toegekende individuele rechten van het raadslid niet mogen beperken. Bij het huidige
raadsvoorstel is dat wel het geval.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.