Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Effect cameratoezicht onder de loep
Categories: Zonder rubriek

De overheid zet cameratoezicht in om de veiligheid in de openbare ruimte te handhaven. Bijvoorbeeld in een uitgaansgebied. … Bij onraad kan door cameratoezicht snel worden ingegrepen. Ook helpen camerabeelden bij de opsporing van criminelen en kunnen de beelden extra bewijsmateriaal leveren.

De vraag is of cameratoezicht vaak niet of nauwelijks werkt tegen criminaliteit. Toch geven gemeenten er jaarlijks honderdduizenden euro’s aan uit. Het effect van de peperdure maatregel laten ze zelden onderzoeken.

De gemeenteraad van de gemeente Almelo heeft in al zijn wijsheid in de Algemeen Plaatselijke Verordening opgenomen dat de burgemeester kan besluiten om camera’s in de openbare ruimte te plaatsen. Veel meer staat er niet in de Almelose APV. Echter de burgemeester moet wel een besluit nemen. En besluiten werken alleen als ze openbaar zijn afgekondigd. Daar weet de vorige burgemeester van Almelo nog alles van inzake het verwijderen van PSV supporters van een terras op grond van een noodverordening die niet was afgekondigd en dus een illegale actie volgens de rechtbank Almelo.

Met het plaatsen van de camera’s lijkt het de zelfde weg op te gaan. Daarbij komt dat er in de Gemeentewet onder artikel 151c van deze diverse regels zijn opgenomen. Een belangrijke bepaling daarbij in dit artikel zegt het volgende: “De aanwezigheid van camera’s als bedoeld in het eerste lid is op een duidelijke wijze kenbaar voor een ieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt”.

En ook dat geeft aan dat de gemeente een duidelijke informatieplicht heeft. Het is zelfs zo dat op alle wegen die toegang geven naar het gebied of de gebieden er borden dienen te staan waarop wordt aangegeven dat er binnen dat gebied sprake is van cameratoezicht. Tevens mogen de beelden niet zo maar worden bekeken maar moeten daarvoor personen zijn aanwezen en moet de wijze van vastlegging zijn geregeld. De beelden vallen onder het begrip register als bedoeld in de Wet politieregisters. En de beelden mogen maximaal vier weken worden bewaard.

In Amsterdam hangen bijvoorbeeld meer dan 200 overheidscamera’s die via de Centrale Cameratoezicht Ruimte bestuurd worden. De camera’s zijn dermate scherp dat je er mee in iemands tas kunt kijken. Dat kost dus belastinggeld en bye bye privacy maar het helpt toch zeker wel tegen de misdaad ? Dat heeft de gemeente onderzocht echter jammer maar helaas…

Er is geen eenduidig effect dat de camera’s overlast of criminaliteit tegengaan. Het aantal aangiften wordt niet significant minder en criminelen trekken zich weinig aan van cameratoezicht. Zelfs over het vage ‘veiligheidsbegrip’ dat burgers door de camera’s moeten krijgen, zijn geen sluitende conclusies te trekken. Met andere woorden; of cameratoezicht wat oplevert, is niet te bewijzen.

In Engeland was dit al in 2008 bekend. De Britse politie meldde dat per duizend camera’s er slechts één misdrijf wordt opgelost. Voor de investering en onderhoud van die camera’s hadden ze ook 4.000 extra agenten kunnen aannemen. In Nederland heeft het cameratoezicht in het afgelopen decennium 13 miljoen euro gekost. Jaarlijks komt daar nog anderhalf miljoen euro bij.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR640776/1

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.