Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Koekoeks strijd tegen megastallen en voor duurzame landbouw
Categories: Zonder rubriek

Wat hij heeft gedaan en waar hij voor stond was het behoud van het kleine boerenbedrijf. Ook nu weer een hot issue. Van de te ver doorgevoerde marktwerking kwam geestelijk vader Sicco Mansholt uiteindelijk ook terug en stelde op het eind van zijn leven dat we terug moesten naar de duurzame landbouw. Dat ‘mega’ moest er weer van af. Iets wat Koekoek eigenlijk altijd heeft voorgestaan.”

Het plan was om schaalvergroting in de landbouw te creëren en te moderniseren, ingevoerd door PvdA-politicus Sicco Mansholt. Met grote gevolgen voor de kleine boeren die een deel van hun bedrijf moesten opgeven. Een andere ontwikkeling was de oprichting van het Landbouwschap, een verplichte belangenbehartiger die veel boeren tegen de borst stuitte. Vooral ook weer die kleine boeren die hun vrijheid en onafhankelijkheid wilden behouden.”

Elke megastal kost drie kleine bedrijven, vaak familiebedrijven, de kop. En vanwaar toch toch die uitbreidingsdrift? Ik las onlangs dat uit onderzoek is gebleken is dat biologische, kleinschalige boeren gelukkiger zijn dan boeren die ‘mega’ produceren. Wat mij betreft is er geen onderzoek nodig voor die conclusie, elk gezond boerenverstand weet dat. Natúúrlijk willen boeren liever contact met hun dieren, ze individueel kennen, ze niet als gebruiksvoorwerpen hoeven behandelen.

Harry de Olde

Ter herinnering aan ‘Boer’ Koekoek

https://edepot.wur.nl/312531

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.