Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Nog steeds hevig verzet tegen komst Hornbach
Categories: Zonder rubriek

Uit: TCTubantia 7 juli 2022

De provincie Overijssel liet onderzoek doen naar de komst van een Hornbach in Almelo. Uit dit onderzoek zou zijn gebleken dat er voor een Hornbach geen plaats is in Almelo ondanks dat de gemeente Almelo met Hornbach al zeer nauw hebben samengewerkt en op detailniveau al afspraken hebben gemaakt. 

Ontwikkel- en verkoopvoorstel Rhijnbeek Almelo (15 januari 2013)

Partij Vrij Almelo Tegen Komst Hornbach (7 april 2018)

https://www.destentor.nl/almelo/kritiek-over-gang-van-zaken-rond-komst-hornbach-naar-almelo-zwelt-aan-wat-heeft-dat-nu-allemaal-gekost-college~a9977f4c/ (22 november 2020)

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwikkeling van de Rhijnbeeklocatie (18 december 2020)

Het wordt eens tijd dat we starters aan betaalbare huizen helpen (14 maart 2022)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.