Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vechten tegen windmolens
Categories: Zonder rubriek

Er staat nog geen enkele windmolen in Twente, maar ook hier krijgt de vrees voor gezondheidsschade door de turbines steeds steviger voet aan de grond.

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel gaan samen de mogelijkheden voor windmolens in het gebied op de grens van de drie gemeenten onderzoeken. Rond de zomer van 2022 moet duidelijk zijn wat er wel en niet mogelijk is.

De gemeente rommelt die dingen onze wijken in zeggen tegenstanders die protesteren tegen de bouw van windmolens. Een actievoerder twijfelt geen moment: ik wil geen windmolen op 400 meter van mijn vrijstaande huis in het gebied waar ik woon. En hij is niet de enige van de actievoerders die de bouw van de windturbines koste wat het kost willen tegenhouden. 

„Ik ken geen onderzoek dat de veiligheid van windmolens zó dicht bij bebouwing garandeert.”

Als windmolens te dicht bij mensen worden gebouwd, kan het constante geraas van de turbines voor gezondheidsschade zorgen volgens onderzoeken. Denk aan stress en slapeloosheid. Onderzoeken van het RIVM spreken dat tegen, maar die kloppen niet. Dat zijn literatuuronderzoeken waarbij het RIVM de belangen van de onderzoekers niet meeweegt, terwijl zij soms baat hebben bij windenergie. Onderzoeken die aantonen dat het veilig is om op 400 meter afstand te wonen van een windmolen die hoger is dan 150 meter, zijn er niet.

Het is de bedoeling dat deze zomer duidelijk is wat er ruimtelijk en technisch wel of niet kan in het zoekgebied. Mede op basis van deze onderzoeksresultaten kunnen de gemeenteraden beslissen of en waar windenergie mogelijk is in het gebied op de grens van Almelo, Tubbergen en Twenterand.

https://www.almelo.nl/file/4146/download

Beantwoording schriftelijke vragen over windmolens ten noorden van Almelo

Energiestrategie Twente (RES Twente)

Partij Vrij Almelo blijft zich fel verzetten tegen komst megawindmolens in Almelo en directe omgeving

Energietransitie: elke verandering begint bij de burger

HET GEVECHT TEGEN DE MACHT(IGE WINDMOLENS)…

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.