Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Nederland bouwrijp maken voor massale immigratie werkt verstikkend
Categories: Zonder rubriek

Vorig jaar, in 2021, steeg het aantal asielzoekers weer, naar bijna 40.000. De meesten kwamen nog steeds uit Syrië, gevolgd door Algerije, Marokko, Turkije en Nigeria: vier veilige landen

Het is verbazingwekkend om te zien hoe tot op de dag van vandaag allerlei zweverige idealisten, tegen ieder bewijsmateriaal in, durven vol te houden dat er nog miljoenen asielzoekers bij kunnen. Zo komen ze zelfs met rekensommen hoeveel bouwgrond er wel niet beschikbaar komt als onze hele boerenstand wordt opgeheven. En men vergeet daarbij hoe het juist de boerenstand is geweest die Nederland vorm en karakter heeft gegeven en die dorpen heeft gebouwd die tot ons cultuurbezit zijn uitgegroeid. De boeren zijn eigenlijk nog de enige remmende factor. Ze worden dan ook door de overheid weggetreiterd via wurgende milieumaatregelen.

Nog even en alles wat zweemt naar Hollandse traditie, historie, landschap en sfeer zal komende tijd zijn verdwenen. Al jaren geleden gingen er onder verontruste bestuurders stemmen op dit tij te keren, met als doel ons land mooi en leefbaar te houden. Maar zolang er door de overheid geen einde gemaakt wordt aan de ongeremde bevolkingstoename die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door immigratie, is het dweilen met de kraan open. 

Het kabinet is begonnen met het aanwijzen van gemeenten die verplicht asielzoekers moeten gaan opvangen omdat Nederland op grond van Europees recht verplicht is om aan asielzoekers onderdak te verlenen. Deze taak is in Nederland neergelegd bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Voor het in gebruik nemen van opvanglocaties voor asielzoekers is het COA afhankelijk van gemeenten.

Omdat is gebleken dat er desondanks tegen het einde van het jaar onvoldoende opvangplekken zullen zijn, ziet het kabinet zich ‘gedwongen om nu aanwijzingen te geven aan de gemeenten om alle maatregelen te treffen om locaties gereed te maken voor de opvang en begeleiding van asielzoekers’. Het kabinet vordert nu dus medewerking van gemeenten. Wij vragen ons af of dit in plaatsen zoals Albergen kan- waar het Rijk over de hoofden van de lokale politiek heen een asielopvangcentrum begint.

https://www.gemeente.nu/veiligheid/opvang-asielzoekers-wordt-wettelijke-plicht/

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/17/hoe-het-rijk-de-gemeente-tubbergen-kan-dwingen-tot-asielopvang-a4139205

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.