Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan B&W over bomenkap
Categories: Zonder rubriek

Almelo, 26 augustus 2022

Schriftelijke vragen over bomenkap

Geacht college,
Een wandeling door eigen buurt is voor veel Nederlanders het uitje van de dag. Daarom valt het direct op als er iets is veranderd aan het groen in je omgeving. Steeds meer burgers willen inzicht in het kapbeleid van de gemeente. Maar op welke wetgeving kun je als burger terugvallen.

Partij Vrij Almelo neemt, in onze gemeente helaas, regelmatig kennis van berichten over bomenkap. Onze partij hecht buitengewoon veel waarde aan bomen, ons ‘groene kapitaal’. Heel veel inwoners genieten van deze natuurpracht. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem en dus ook de biodiversiteit. Bomen hebben ook een enorme capaciteit in de opname van CO2. In de huidige klimaatdiscussie al helemaal relevant.

Wij maken ons zorgen over deze, soms massale, bomenkap, maar daarnaast ook over het meldingssysteem en de wijze van communiceren; met die naar inwoners in het bijzonder. Vele reacties vanuit de samenleving laten in ieder geval zien hoezeer ook de samenleving hecht aan groen en bomen. De centrale vraag is nu: worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd?

Wij hebben daar grote twijfels over. De bestaande werkwijze kapvergunningen houdt in dat de aanvragen daarvoor zeer summier vermeld staan in de ‘gemeenteberichten’ wat betekent dat het voor inwoners volstrekt onduidelijk is wat er aan de hand is.

Wij hebben de volgende vragen:

1, Worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd?

2, Wat is het bezwaar van inwoners waard?

3, Is het college het met ons eens dat het systeem (van aanvragen, vergunningen, meldingen en communicatie) in het licht van deze tijd én door het college zelf uitgesproken wens tot transparantie, goede communicatie, participatie en de zorg voor het groen in de samenleving, verouderd is en dus ongewenst? Zo nee, waarom niet?

4, Is het college bereid dit systeem zo spoedig mogelijk, concreet en toereikend aan te passen?

5, Hoe worden inwoners over dergelijke meldingen in hun woonomgeving geïnformeerd? Waar worden deze meldingen gepubliceerd en kunnen deze worden meegenomen in de gemeenteberichten?

6, Ondersteunt het college de beleidswens van Partij Vrij Almelo ‘Geen bomenkap, tenzij…’ (zwaarwegende redenen, bv veiligheid) ? Zo nee, waarom niet?

7, Is het college bereid om zowel binnen- als buiten de bebouwde kom te allen tijde te zoeken naar creatieve oplossingen om bomen te behouden (daar waar de gemeente erover gaat)? Zo nee, waarom niet?

Vanwege de zeer bezorgde berichten in onze mailbox zien we graag dat de beantwoording snel plaatsvindt.

Met vriendelijke groet,
Fractie Partij Vrij Almelo

Het belang van meer bomen in de stad Almelo

Waarom plant men geen bomen, in plaats van die smerige windmolens?

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.