Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
BETROKKENHEID VAN BURGERS NOODZAKELIJK
Categories: Zonder rubriek

Politieke Participatie betekent dat de burger gebruik maakt van zijn rechten om het politieke proces te beïnvloeden

Burgerparticipatie staat al enkele decennia hoog op de agenda van beleidsmakers op verschillende niveaus, vanuit de idee dat het betrekken van burgers bij de beleidsvorming het beleid kan verrijken, draagvlak voor beslissingen kan vergroten, en vertrouwen in overheden kan versterken of herstellen. Niettemin is burgerparticipatie in de huidige context van diversiteit, polarisering en sociale media allerminst vanzelfsprekend.

Wat je wilt, als partij, als fractie en als raadslid is om handen en voeten te geven aan het programma waar je de verkiezingen mee bent ingegaan. Vooral de ambitie om meer naar de mensen te luisteren, de mensen meer te betrekken en vragen hun mening te geven. 

De mensen zijn ontevreden, soms ongelukkig en zelfs verongelijkt. Keuzes maken valt niet mee. En je moet op een gegeven moment over tot de orde van de dag. Je gaat steeds meer ervaren dat de afstand tussen jouw intenties en de uitkomst altijd groter is dan je zou wensen. 

Om de contacten tussen de gemeenteraad als geheel en de inwoners van Almelo nog eens extra te verstevigen werd enkele jaren geleden een heuse werkgroep Politieke-Participatie opgericht. Agenda-werkgroep-Politieke-Participatie-19-april-2Download

Deze werkgroep is inmiddels alweer ter ziele want om goede besluiten te kunnen nemen is het belangrijk dat de raad weet wat er leeft bij de bevolking.

De individuele raadsleden en de politieke fracties moeten natuurlijk ook hun oor te luister leggen bij de burgers. De raadsleden zijn immers de gekozen vertegenwoordigers van de inwoners. Het moet Almeloërs betrekken bij wat er in hun gemeente gebeurt. Prima, zou je zeggen. Maar lees u dan even de Beantwoording schriftelijke vragen over windmolens ten noorden van Almelo

Participatieladder gemeente Almelo: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen. Informeren is de laagste trede, hierbij stelt de overheid haar burgers op de hoogte van haar plannen. Raadplegen houdt in dat de gemeente de meningen en ideeën van de burgers vraagt. De gemeente is echter niet verplicht deze meningen over te nemen.

Maar: daar gaat het juist om. De burger wil betrokken worden, meepraten over de locatie. Maar dat kan niet, zegt het college, omdat het al besloten is. Als het college een keuze maakt zonder alternatieven, mag je dus niet meepraten.

Burgers nemen geen genoegen met alleen uitleg maar bepalen liever zelf wat er gebeurt. Het laten meedenken door burgers is dus niet zo gemakkelijk als het lijkt. De gemeente probeerd allerlei nieuwe methoden uit, maar succesvol is het niet altijd. We komen dit vaak tegen in de praktijk. Het enige redmiddel is aandachtig luisteren naar de frustratie van de bewoners en de gemeente vriendelijk confronteren met de gang van zaken in het proces.

Hebben bewoners inderdaad echte inspraak of is hier toch sprake van een verborgen agenda dat bewoners eigenlijk alleen maar willen informeren? Als het alleen informeren betreft, noem het dan een informatieavond en geen brainstormavond. Dat voorkomt verwarring en verkeerde verwachtingen bij je bewoners.

De echte bereidheid van de gemeente om naar tegenstanders te luisteren is er vaak niet. Bestuurders moeten hun mentaliteit wijzigen maar dat is lastig, ze zijn nog steeds gewend aan hun oude manieren.’

https://resinbeeld.nl/windmolens-in-strijd-met-europees-recht/

Op naar een door waarden gedreven politiek, dichtbij de mensen

 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.