Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De Nederlandse burger is ondergeschikt gemaakt aan het beleid van de globalisten
Categories: Zonder rubriek

Opening braderie Huize Alexandra

Nu de vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang komt, is de vraag wat Nederland gaat doen met alle mensen die opvang zoeken in ons land. Partij Vrij Almelo wil barmhartig zijn voor hen die vluchten voor deze vreselijke oorlog. We moeten de Oekraïense vluchtelingen helpen. Het zijn echte vluchtelingen, slachtoffers van het geweld van Poetin. Daar moet het wel bij blijven.

Partij Vrij Almelo heeft diep medelijden met alle Oekraïense mensen die slachtoffer worden van het geweld. Wij vinden dan ook zeker dat onze gemeente zich barmhartig op moet stellen, zacht moet zijn naar echte oorlogsvluchtelingen uit Europa, zoals bijvoorbeeld Oekraïense moeders en kinderen, en hen onderdak moet bieden. Partij Vrij Almelo wil inzetten op veiligheid en daadkrachtige terugkeer naar het eigen land zodra dat weer veilig kan.

De problemen met de instroom van asielzoekers worden steeds groter. Asielzoekerscentra zitten bomvol, wat ertoe leidt dat vluchtelingen regelmatig buiten moeten slapen. Tegelijkertijd is er sprake van een woningtekort in Nederland waardoor er veel discussies ontstaan over de vraag: waar moeten deze asielzoekers wonen? Er klinken steeds meer geluiden om een asielstop in te voeren. Daar zijn we het mee eens. !! Dit land is gewoon te klein om zoveel mensen te kunnen herbergen.

De bevolking is aanmerkelijk gegroeid. In 1951 hadden we 10,2 miljoen inwoners en anno 2022 zijn we met 17,7 miljoen op dezelfde oppervlakte: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingsteller .

Nu wordt cultuurlandschap en landbouwgrond door de verstedelijking verdrongen. Er zijn signalen dat Nederland is uitverkoren om een Tristate-city te worden: https://www.tristatecity.nl/. De vraag is of de Nederlandse bevolking dat wil. Dat we onze cultuur, landschap en bewegingsruimte er aan geven in ruil voor immigranten van velerlei afkomst met vaak eigen cultuur en religie.

De bevolkingssamenstelling van de lage landen wordt hiermee totaal anders dan onze voorouders ooit zelf hadden bedacht. Ze werkten bikkelhard en maakten ons land welvarend. We geven dat nu weg, of beter gezegd onze globalistische regering waarvan sommige ministers nauwe banden onderhouden met het WEF/VN/WHO, enzovoort.

De waarheid is dat Rutte gewoon méér migratie wil. Hij wil méér globalisme. Hij wil minder nationale identiteit en minder democratie. Maar in plaats van dat gewoon toe te geven, “verschuilt” hij zich achter verdragen en de EU.

De Nederlandse burger is ondergeschikt gemaakt aan het beleid van de globalisten.

Harry de Olde

De kinderen van Huize Alexandra (foto’s Partij Vrij Almelo)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.