Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De puinhopen van groene luchtfietserij
Categories: Zonder rubriek

De totale reset van de wereld is begonnen en het sleutelwoord dat ons leven zoals wij dat ooit gekend hebben zal vernietigen, is duurzaam.

De gebeurtenissen zoals wij die nu meemaken zijn niet een aaneenschakeling van toevallige gebeurtenissen. Het is een kwestie van een zorgvuldige planning. Het Regionale Energie Document (RES) moet ons overtuigen dat het door de regio uit te brengen ’bod’ een verantwoorde strategie is. Verantwoord in de zin dat het een betrouwbare, betaalbare en haalbare energievoorziening in het vooruitzicht stelt voor bedrijven en burgers.

Een beleid dat gebaseerd is op angst aanjagen voor een vermeende catastrofale opwarming, is een beleid zonder maatschappelijke verankering. Daarom alleen al is er geen reden aan te nemen dat RES-mitigatie haalbaar en noodzakelijk is. Het is de vraag of het huidige klimaatbeleid de kosten wel waard is. Daarnaast mag niet uit het oog verloren worden dat de energietransitie er ook een is van kapitaaltransitie, zij het van arm naar rijk, denivellering dus.

De burger mag de rekening betalen. Het geld gaat immers naar windmoleneigenaren, grondeigenaren, duurzame ondernemers etc. Ook naar die welke hetzelfde ondernemen in Ontwikkelingslanden met geld van de rijkere landen uit het zogeheten solidariteitsfonds.

Het is geen zakelijk document, zoals bestuurders mogen verwachten, maar wekt sterk de indruk van een verkoopbrochure die de burgers moet aanzetten tot dure investeringen. Het is een kwestie van tijd tot de werkende middenklasse en de kansarmen zullen beseffen dat zij de eerste en ergste slachtoffers zullen zijn van het ontspoorde energiebeleid van de EU én onze eigen regeringen.

Bron: Klimaat versus milieu
https://wakkeren.nl/klimaat-versus-milieu/

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.