Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Stop met ontwikkeling XL Businesspark 2
Categories: Zonder rubriek

Groot verzet tegen uitbreiding XL Park 2

De gemeenteraad vergaderde maandagavond 5 september 2022 over de plannen voor een tweede XL businesspark. Veel mensen zijn tegen de uitbreiding van het tweede industriepark, omdat het de natuur zou aantasten. De aanwezige omwonenden hopen de politiek via de hun gegunde inspraak nog te kunnen beïnvloeden. Als dat lukt is nog maar de vraag want het college ziet juist een meerwaarde in de uitbreiding van het XL park. Het draagt volgens haar bij aan de versterking van de logistieke sector en de vraag van bedrijven die staan te springen om zich op het bedrijventerrein te vestigen. 

Het nieuwe XL Businesspark 2 is goed voor de Twentse economie en zal ervoor zorgen er dat er voldoende banen zijn en blijven in de regio aldus de gemeente. Vreemd dat men bij elke nieuwe ontwikkeling telkens spreekt van werkgelegenheid. Deze keer van minimaal 3000 extra arbeidsplaatsen. Hier aan de rand van Nederland, waar de infrastructuur nog niet eens op orde is, zullen dan voornamelijk arbeidsmigranten neerstrijken.

Stimuleren van de werkgelegenheid staat in veel gemeentelijke verkiezingsprogramma’s steeds in de top drie van voornemens. Maar is dit streven wel zo vanzelfsprekend? Sommige bedrijven, en soms hele sectoren, kunnen in Nederland namelijk alleen nog bestaan vanwege de inzet van arbeidsmigranten.

Elders in Nederland liggen al plannen klaar om medewerking te verlenen aan de bouw van een migrantenhotel op bedrijventerreinen. De burgemeester en wethouders van betreffende stad willen de bouw mogelijk maken. Want de meeste mensen uit de regio willen het werk op distributiecentra niet doen. Het betaalt slecht, door flexibele en tijdelijke contracten is er veel onzekerheid en het is ook nog eens fysiek zwaar. Geen droombaan voor de gemiddelde werknemer dus.

Duidelijk is dat de verantwoordelijke Almelose wethouder al jaren laat zien dat hij enorm verguld is met de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, maar ziet zich vervolgens niet geconfronteerd met een huisvestingsvraagstuk voor nieuwe arbeidsmigranten en dus een grotere druk op de woningmarkt.

Maar de gemeente Almelo wil helemaal geen arbeidsmigranten op Almelose bedrijventerreinen aldus de ambtenaar die reageerde op raadsvragen van de Partij Vrij Almelo over de te verwachte huisvestingsproblemen van arbeidsmigranten. Bedrijventerreinen zijn primair bestemd voor de vestiging van bedrijven en werkgelegenheid, aldus de bevraagde ambtenaar. 

Er is een mismatch op de arbeidsmark

Dat is natuurlijk niet zo want de arbeidsmigratie is onderdeel van aanpak krapte arbeidsmarkt. Het aantal arbeidsmigranten (internationale medewerkers) stijgt tot 2030 verder. De stijging varieert van 17 tot 70 procent en hangt samen met de mate van globalisering, de impact van (EU-)regelgeving en de mate van economische groei en sociale cohesie. Het is dus onvermijdelijk dat het aantal arbeidsmigranten ook in Almelo de komende jaren zal blijven stijgen. Op die manier zullen de tekorten op de arbeidsmarkt, zie het XL businesspark worden opgevangen.

Wij zouden zeggen: stop nou eens met de import van al die arbeidsmigranten en maak de balans op! Want zorgen al die blokkendozen nou voor werkgelegenheid voor Nederlanders, of alleen voor mensen waar we vervolgens geen woningen voor hebben?

Aantal arbeidsmigranten stijgt verder volgens alle scenario’s

Reusachtige distributiecentra, de lelijkste bedrijvenparken, zonneweides, windmolens en blokkendozen grijpen om zich heen. Worden onze natuur en het boerenlandschap weggegeven aan de hoogste bieder? Hoe kunnen blokkendozen en al het vrachtverkeer dat daarbij komt kijken belangrijker zijn dan een schitterend natuurgebied ?!

‘Het wordt steeds voller en lelijker, stop hier mee.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.