Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Stop op nieuwe locaties voor grote distributiecentra
Categories: Zonder rubriek

TCTubantia 23 september 2022

Partij Vrij Almelo: verzet tegen XL businesspark 2

Het maatschappelijk verzet tegen de lelijke grote blokkendozen die het landschap aantasten neemt toe. Met de immense bedrijfshallen op het XL Businesspark 1 is er al veel te veel landschap naar de knoppen gegaan. De Partij Vrij Almelo gruwelt van de uitbreidingsplannen voor het regionale bedrijventerrein. Niet nog meer van die verschrikkelijke dozen. Genoeg is ook voor ons genoeg.

Er wordt nog steeds gestuurd op meer bedrijven, meer bedrijventerreinen, meer werkgelegenheid. Dat was misschien belangrijk in de vorige eeuw, maar is nu helemaal ongewenst. De beroepsbevolking in heel West-Europa daalt. De tekorten op de arbeidsmarkt lopen op.

Zo dacht de Almelose wethouder economische zaken in 2018 alle bijstandsgerechtigden die nog in de Almelose kaartenbak zaten in het fors uitgebreide XLpark aan het werk te krijgen. Iedereen die wil werken kan op het XL Businesspark een geschikte baan vinden aldus de wethouder.

Nederland is al een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, met alle problemen van dien. Ons leefgebied wordt in sneltreinvaart afgebroken, vooral door het volbouwen met industrieterreinen en andere ruimte verslindende ontwikkelingen zoals de bouw van windmolens en zonneparken.

Meer industrieterreinen betekent ook meer oppervlakte aan wegen, meer verkeer. Waarom willen deze bedrijven zich eigenlijk hier vestigen? Dit komt vooral door een overheid, die nog steeds dit soort ontwikkelingen stimuleert. Winkels verdwijnen uit de binnensteden als gevolg van de toename van online shoppen.

Om bedrijven te stichten of om te vergroten gelden de 3 M’s: Markt, Middelen en Mensen. We bedienen voor een deel de Europese markt. Middelen zijn er voldoende voorhanden. Mensen echter niet meer. Dat betekent dat bedrijven dáár gevestigd of uitgebreid moeten worden, waar de markt, middelen en mensen bij elkaar komen. 

We moeten geen grond meer uitgeven voor logistieke gebouwen. Eerst moet er nagedacht worden over de toekomst van Almelo maar ook over de toekomst van de logistiek. Straks zitten we met een volgebouwd Almelo en met heel veel werklozen, waarvan er veel uit het buitenland gekomen zijn.

Ruimte is in Nederland is erg schaars. Daar moet iedereen erg zuinig op zijn. Het is dan ook schokkend om te zien hoe de politiek onze schaarse ruimte en landschap in sneltreinvaart aan het verkwanselen is met de bouw van grote blokkendozen. Als je straks van het landschap wilt genieten moet je naar het Rijksmuseum gaan.

Het roer moet om: Wij willen dat het college van B&W en de gemeenteraad geen nieuwe bedrijventerreinen meer toestaat en de al vergeven vergunningen zoveel mogelijk terugneemt of zodanige voorwaarden stelt, dat de inwoners er iets aan hebben.

Stop met ontwikkeling XL Businesspark 2

Beantwoording vragen aan college B&W over robotisering distributiecentra

Reactie op onvolledige beantwoording PVA vragen betreft XL- Businesspark Almelo

Vragen PVA aan B&W over CTT op XL Businesspark

Bijdrage PVA inzake containerterminal XL Businesspark (gemeenteraad 15 december 2015)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.