Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De wijk-GGD’er richt zich op vroegsignalering en preventie
Categories: Zonder rubriek

TCTubantia

De wijk-GGD’er legt daarbij een verbinding tussen openbare orde en veiligheid. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft en regelt dit. Het maakt daarbij niet uit of de persoon in kwestie al in behandeling is van een zorg- of GGZ instantie. Dit voorkomt onnodig politie-inzet en verdere traumatisering bij de betrokkene.

De term “verwarde personen” deugt niet. Iedereen over wie een politiemelding binnenkomt, wordt over één kam geschoren. Maar onder hen zijn mensen die verward zijn en mensen die zich gewoon misdragen en dat flink uitvergroot onder invloed van drank en drugs. Vroeger gingen medewerkers van de regionale GGD (Wijk-GGD’ers) actief op zoek naar mensen met wie het niet goed ging. Denk aan zwerfjongeren, verslaafden, daklozen of mensen die wekenlang hun huis niet uit kwamen. Zonder hulpvraag, verwijzing of diagnose.

Deze dienstverlening was onderdeel van de Wet publieke gezondheid, maar is overgeheveld naar de Wmo. Sindsdien heeft een flink aantal gemeenten, waaronder Almelo deze GGD teams afgeschaft. Sociale wijkteams hebben dit gat niet opgevuld. Deze groep mensen heeft geen onhandige zorgvraag. De vaak vraaggerichte wijkteams kunnen daar niet zoveel mee. Daarbij komt dat deze professionals niet gewend zijn om te werken met mensen met soms ernstige psychische of verslavingsproblematiek. Daar zijn ze ook helemaal niet voor opgeleid. Je kunt worden uitgescholden of de deur uitgegooid. Daar moet je tegen kunnen.

Het wordt dus hoog tijd om het oude openbare geestelijke gezondheidszorgnetwerk in ere te herstellen.

UIT: verkiezingsprogramma Partij Vrij Almelo 2022-2026

Het college wil in Almelo starten met een pilot voor de wijk GGD’er, als aanvulling op het wijkteam en bemoeizorg. De wijk GGD’er werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. De wijk GGD’er is gespecialiseerd in outreachend werken en in een vroeg stadium bepaalt de wijk GGD’er samen met (zorg) ketenpartners welke aanpak en zorg iemand nodig heeft.

Zo willen wij zorgwekkend gedrag vroegtijdig en adequaat aanpakken om erger te voorkomen. In andere gemeenten die hiermee hebben geëxperimenteerd, worden met de wijk GGD’ers goede resultaten bereikt.

Uit: programmabegroting gemeente Almelo 2023

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.