Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Dierenwelzijn in de begroting 2023
Categories: Zonder rubriek

Gemeente Almelo – pagina 62 in de begroting – dierenwelzijn

Reactie Partij Vrij Almelo

Het College geeft weliswaar een paginagrote opsomming van werkzaamheden en taken op, doch uitgaven ter zake ontbreken, Dit terwijl dit niet zou mogen ontbreken voor de Almelose belastingbetaler en lokale dierenvriend. Wat is hiervan de reden en kunt U dit alsnog en voorafgaand aan de begrotingsbehandeling als bijlage toevoegen voor de gemeenteraad ?

Dierenwelzijn belangrijk aandachtspunt in gemeentelijk beleid

Dierenwelzijn is op lokaal niveau een ondergeschoven kindje

Meer bewustwording voor dierenwelzijn

Jarenlang werd in geen enkele Almelose begroting aandacht besteedt aan dierenwelzijn. De Partij Vrij Almelo is van mening dat dierenwelzijn geen ondergeschoven kindje in een begroting mag zijn en diende samen met LAS een Motie in die met meerderheid van stemmen werd aangenomen. Net als bij andere begrotingsposten, horen daar niet alleen kosten maar ook doelstellingen en baten bij. De stad profiteert van een goed dierenwelzijnsbeleid.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.