Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Wijkplatformavond in wijkcentrum De Driehoek aan de Jan Tooropstraat
Categories: Zonder rubriek

Johan de Ruyter (Wijkplatform) opent de vergadering

Woensdag 26 oktober was er weer een wijkplatform avond in wijkcentrum de Driehoek aan de Jan Tooropstraat. Dit platform beheert de Beeklust, Ossenkoppelerhoek en het Groeneveld.

Wijkcentrum de Driehoek is een accommodatie waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, vergaderen en actief met elkaar bezig kunnen zijn. Bij deze ontmoetingsavond die om 19.30 uur begon en druk werd bezocht waren ook leden van de Partij Vrij Almelo aanwezig.

Johan de Ruyter opende de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Als eerste waren de 2 aanwezige wijkagenten Jeroen Kamp en Tim van Kammen aan het woord, die de gelegenheid geven om vragen te stellen.

Bezoekers van het Beeklustpark klagen geregeld over fietsers en bromfietsers die wandelaars en spelende kinderen van de sokken rijden. Ook is er geregeld een vaste groep jongeren die daar voor overlast zorgen. Dat geldt ook voor het gebruik van alcohol. Er zijn nog steeds problemen met dak- en thuislozen die alcohol gebruiken en voor overlast zorgen. Daarom is het Beeklustpark al eerder opgenomen in een lijst met gebieden waar een alcoholverbod geldt. 


De wijkagenten kennen maar al te goed de personen en de problemen die zich daar voordoen. Duidelijk is dat de wijkagenten maar 8 uur per week in de wijk aanwezig kunnen zijn want meer uren zijn niet beschikbaar vanwege personeelsgebrek. Het is al een hele opgave om deze avond naar het wijkplatform te komen i.v.m. de beschikbare tijd.

De volgende spreker die daarna aan het woord komt is groenbeheerder Sjaak Tjeerdsma van de gemeente Almelo. Hoe gaan we om met het groen? En hoe gaat het met de staat en onderhoud van de bomen in de wijk? In deze zomer hebben de bomen veel van de droogte te lijden gehad. De aanwezigen zijn zich hiervan bewust zodat daar veel gerichte vragen over worden gesteld. De gevolgen voor de boom en zijn omgeving kunnen dan heel groot zijn. Vooral het gevaar van afbrekende takken. De heer Tjeerdma is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente 0546-541111.

Daarna kwam het sociaal aspect van de wijken aan bod, door Lise Hendriks van het Sociaal Team. Het sociaal wijkteam kan een middel zijn tot een eenvoudiger structuur die tijdig, licht en gericht ingrijpen mogelijk maakt. Ook kan de samenwerking tussen professionals onderling en met de buurt en vrijwilligers leiden tot een meer duurzame aanpak van sociale vraagstukken.

Tot slot de laatste spreker van deze avond, wijkregisseur Sylvia Schuite. Zij sprak over het onderhoud en vernieuwen van speeltoestellen voor de kinderen in de wijken. Kernpunt in haar betoog is de gevaarlijke verkeerssituatie rondom het van Goghplein. Mensen houden zich vaak niet aan de regels.

Na afloop is er voor iedereen nog een drankje in de bar en nog tijd over om gezellig na te praten.

Ronald Groothedde,
Fractie ondersteuner en voorzitter Partij Vrij Almelo

De wijkagenten Jeroen Kamp en Tim van Kammen aan het woord

Groenbeheerder gemeente Almelo Sjaak Tjeerdsma

Lise Hendriks van het Sociaal Team

Ronald Groothedde (Partij Vrij Almelo)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.