Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Algemene beschouwingen Partij Vrij Almelo begroting 2023
Categories: Zonder rubriek

College, ambtenaren. Dank voor het vele werk dat voorafgegaan is aan de totstandkoming van deze programmabegroting. Dit begrotingsvoorstel bestaat uit 194 pagina’s met een relatief kleine lees-letter. Met name dit laatste is jammer en is wellicht te wijten aan tijdsdruk voor de zeer gewaardeerde architecten van deze begroting.
In deze begroting ligt de focus op het realiseren van een gastvrije vitale stad waarin iedereen kan meedoen. De titel ‘Samen werken aan een sterke stad met kansen voor iedereen’ is dan ook goed gekozen.


Het is een mooie gewoonte om bij de begroting even terug te kijken op de voorbije bestuurs periodes. Hoe staat het bijvoorbeeld met de doelen die in het voorgaande coalitieakkoord werden neergeschreven? Zijn de destijds gestelde ambities gerealiseerd of op dit moment nog in uitvoering?

Het college kwalificeert de binnenstad van Almelo als een binnenstad die verbindt. We werken aan een aantrekkelijke en onderscheidende stad. We gaan de leegstand aanpakken, waartoe we middels een aangenomen PVA motie in 2013 het college opdracht hebben gegeven om nieuwe initiatieven te ontwikkelen naar het voorbeeld van het Jonge Ondernemers Plan uit Groningen waarbij grote panden worden opgedeeld in kleine winkels.


In 2018 is samen met diverse partners uit de binnenstad leegstand gesprekken gevoerd zodat een nieuw koers voor de binnenstad is opgesteld. In 2023 zal daar verdere uitwerking aan worden gegeven. Voor ons is duidelijk dat de vraag naar kleine panden zal toenemen.


Buitengewoon kwalijk is dat de overheid overweegt om de zelfstandigenaftrek versneld af te bouwen van 6310 euro nu naar 900 euro in 2027. Hetgeen betekend dat een flink fiscaal voordeel ook voor Almelose ondernemers zal verdwijnen.


De veiligheid is nog steeds in het geding. Drugscriminelen en verwarde personen veroorzaken veel onveiligheid. Met meer preventie hadden veel van deze bronnen van onveiligheden kunnen worden voorkomen. We zijn heel blij dat het college start met een pilot van drie jaar voor de wijk-GGD’er als aanvulling op het wijkteam. Een lang gekoesterde wens van de Partij Vrij Almelo gaat hierbij in vervulling.

We hameren al jaren op het onderwerp dierenwelzijn. In het begin werd er wel eens lacherig over gedaan dat we ons elke keer weer voor dierenwelzijn inzetten, maar dat is langzamerhand nu wel voorbij. We merken dat steeds meer rekening wordt gehouden met dit onderwerp. Het college geeft in de begroting weliswaar een paginagrote opsomming van werkzaamheden en taken op, doch uitgaven ontbreken terwijl dit niet zou mogen ontbreken voor de Almelose belastingbetaler en lokale dierenvriend. Via een Motie willen we de raad vragen om dit op te laten nemen in de begroting.

Op de vraag die de Partij Vrij Almelo al in september 2019 heeft gesteld of Almelo in 2050 haar energiedoelstelling kan halen zonder windmolens, geeft de begroting geen antwoord. Er moet in het jaar 2030 690 Kwh grootschalige hernieuwbare energieopwekking op land gerealiseerd zijn. Zonder het gebruik van windenergie gaat het volgens u niet lukken. Uw antwoorden op PVA vragen geeft aan dat u omwonenden pas wilt informeren zodra zij windmolens in hun achtertuin krijgen. Dat noemen wij geen participatie.

Voorzitter, nog nooit was er zo’n lage opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Iets meer dan 43 procent van de kiezers kwam opdagen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, het hoogtepunt van onze lokale democratie. De opkomst was flink lager dan vier jaar geleden. Toen kwam nog ongeveer 50 procent van de kiesgerechtigden opdagen om te stemmen. Naast gebrek aan vertrouwen is een gebrek aan interesse in de politiek een belangrijke reden om thuis te blijven, zo blijkt uit kiezersonderzoeken. Wij brengen een Motie in om het contact tussen burgers en politiek te verbeteren.

Almelo is geen boomrijke gemeente. we hebben hier anderhalf boom per inwoner, het zijn 111.385 bomen in totaal. Dit is slecht nieuws, want meer bomen zorgen immers voor meer CO2 opname wat in Almelo dus niet het geval is. De gemeente Rozendaal steekt daarentegen super gezond af met 200.000 bomen en dat is 128 bomen per inwoner een zeer gezonde toekomst. Voor een gezond ouder worden zullen we een flink aantal bomen bij moeten gaan planten in Almelo.

Voorzitter, wakker worden door explosies. Vertellen op een bijeenkomst in Huize Alexandra aan de Vriezenveenseweg wat ze meemaken en wat ze achtergelaten hebben. Hartverscheurende verhalen van vrouwen en kinderen die huis en haard, mannen en zonen achtergelaten hebben. Burgemeester Arjen Gerritsen sprak ze toe in aanwezigheid van belangstellenden. Het verhaal van elke vluchteling is gevuld met verdriet en een opvallende gemeenschappelijkheid, een gedeeld leed dat misschien onontkoombaar is wanneer mensen gedwongen worden hun huizen te ontvluchten. De motie die we in willen dienen vraagt om een onderzoek hoe we een stad en in welke vorm Oekraïne kunnen ondersteunen.

Het college vindt het belangrijk dat er in elke wijk een plek voor ontmoeting is. Een goed samenspel tussen inwoners, gemeente, woningcorporaties en andere organisaties is van essentieel belang voor leefbare wijken. Daar zijn wij het mee eens. Net als bibliotheken en thuiszorg als basis zijn ook buurthuizen belangrijke zaken om burgers goed te laten meedoen. Vooral in een wijk met veel maatschappelijke problemen en sociale isolaties is het belangrijk dat een wijkcentrum open blijft. Wij vragen middels een motie om 20.000 euro beschikbaar te stellen voor wijkcentrum Egbertus waardoor dit voor veel mensen belangrijke wijkcentrum behouden kan worden voor het jaar 2023.

Tot slot.

We zien graag dat inwoners hun eigen kracht en sociaal netwerk inzetten voor zichzelf en anderen. Dit is onderlinge hulp. Mantelzorger, vrijwilliger en fysieke voorzieningen in hun omgeving. De organisatie ervan vraagt wel om cultuur- en mentaliteitsverandering bij de gemeente. De gemeente moet loslaten, vertrouwen geven en ruimte bieden aan initiatieven van inwoners.

Met andere woorden;…niet eerst beleid schrijven en je plannen voor de vorm nog even voorleggen aan je inwoners, maar tijdens het schrijven de wens van je inwoners centraal stellen. Op deze manier geef je inwoners echt invloed in veranderingen.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.